Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Libeň, Letňany a Čakovice


Zrušená trať U Kříže - Prosek - Letňany - Čakovice

Dána do provozu 1952, zrušena 1965 po propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou 9.7.1965. Vedena ulicemi Zenklova, Hejtmánkova, později také Čtyřdomí a Srbova (kudy vedla nová smyčka od roku 1956), Prosecká, Nad Krocínkou, Letňanská, Beranových (dříve Pražská, Gottwaldova), K Avii, Kostelecká a Za Avií (velká bloková smyčka). V roce 1956 provedena přeložka Letňanské ulice.

Linka 58.

 

Trolejové sloupy u konečné Libeň, U Kříže - vstupní brána trolejbusové tratě na Prosek. Donedávna byly využity pro veřejné osvětlení a tramvajovou trolej. Dnes již neexistují, pravý byl odstraněn v květnu 2007 při rekonstrukci tramvajové troleje v Zenklově ulici. Levý vydržel až někdy do roku 2018.   14.1.2007, 4.4.2006 NX
Na jaře roku 2008 dostal rohový dům na začátku Prosecké ulice novou fasádu, čímž v lokalitě U Kříže zanikla řada drobných pozůstatků někdejšího trolejbusového provozu. 24.5.2008
 Vždycky jsem si říkal, k čemu je nebo byl ten podivně sešikmený zděný podstavec na chodníku před bývalým trolejbusovým sloupem, příp. zda to nějak souviselo s trolejbusy. Nebo to byl např. pomník z Pražského povstání? Revitalizace lokality tomu dala odpověď - jedná se o zaniklý a po letech obnovený kříž, který vlastně dal celé lokalitě jméno. Proto se tady říká U Kříže. Původně byl asi honosnější, obnoven byl spíše v minimalistické podobě - samozřejmě úměrné únosnosti historického podstavce. 14.1.2007, 25.9.2021


Zmizely mj. tyto stopy po závěsných růžicích (nad římsou) a kabelech uchycených na zdi domu (mezi okny a pod římsou). Na snímku trčí ze zdi ocelová konzola, možná i tady bylo nějaké návěstidlo nebo ovládací skříň výhybky.  4.4.2006 NX


Na fasádě protějšího domu najdeme stopy po růžicích příčných převěsů.  Na troleje od vozovny Libeň se tu napojovala jednostopá smyčka kolem bloku domů Zenklova - Hejtmánkova.  Pravý obrázek ukazuje, že byly časem použity růžice starého (čtyřšroubového) i nového (dvoušroubového) typu. 4.4.2006, 19.10.2008


Srbova ulice. Zde byla v roce 1961 vybudována nová smyčka. Zde byla výstupní stanice, nástupní byla i nadále za rohem v Hejtmánkově ulici. Smyčka byla v provozu až do roku 1965. Také tato část města je poznamenaná demolicemi, a za pár let to i tady bude patrně vypadat úplně jinak... 4.4.2006


Srbova ulice z opačného konce.  24.5.2008


Pohled ze Srbovy ulice k Prosecké. Právě po té krátké spojce, zvané Čtyřdomí, se od roku 1956 přijíždělo od Letňan, odbočením z Prosecké ulice. 24.5.2008


A jdeme dále Srbovou ulicí. Zajímavé je to podélné rozdělení vozovky na dva různé povrchy. Jako by ulice byla původně s užší vozovkou a širším chodníkem. Rozšíření vozovky patrně souviselo právě s přeložkou smyčky v roce 1956. 24.5.2008


Tohle je pozůstatek po nástupním, nebo v tomto místě vlastně spíše výstupním, ostrůvku. Právě zde byla výstupní zastávka linky 58. 25. 9 .2021


Pohled z Hejtmánkovy ulice do Zenklovy - ještě před rekonstrukcí Zenklovy ulice. Tramvaj směřuje do Kobylis. Sloup (lampa) v protilehlém rohu křižovatky sloužil k upevnění trolejí tramvajových i trolejbusových. Tramvajovou trolej ovšem nesl až do roku 2007. 24.4.2010


Prostor někdejší nástupní zastávky trolejbusů v Hejtmánkově ulici. 24.4.2010


Ta železná trubka o průměru asi 6 cm v chodníku v popředí může být docela dobře základ zastávkového sloupku. Po ukončení provozu trolejbusů zde dlouhá léta měla konečnou autobusová linka 141. Změna nastala až s rozvojem linek metra v oblasti Vysočan a Severního Města. 24.4.2010

 


Hejtmánkova ulice. Nástupní stanice linky 58. Na domech byly v té době ještě patrné stopy po růžicích. Touto ulicí rovněž vedla kolej blokové tramvajové smyčky.  24.5.2008


Otisky po růžicích na fasádách domů - Zenklova (vlevo), Hejtmánkova, před rekonstrukcí fasády. 19.10.2008 NX


Křižovatka U Kříže, pohled do Prosecké ulice směrem na Prosek ještě před vybudováním trolejí druhé epochy. Ulice byla v době trolejbusového provozu mnohem užší. 4.4.2006, 24.4.2010
Rekonstrukce Prosecké ulice probíhající na podzim 2021 dočasně odkryla další základy starých trolejových sloupů z 50. let, doteď skryté pod asfaltovým povrchem severního chodníku. Tento sloup byl železný. 6. 11. 2021 NX


Další základ železného sloupu o něco výše - a snímky pořízené o něco dříve, kdy ještě nebyl položen nový asfalt. 25. 9. 2021 NX
Jiné odkryté základy jsou od železobetonových sloupů. Stožáry trolejbusové tratě první epochy byly umístěné po obou stranách vozovky proti sobě - výložníků, jako je tomu dnes, zde patrně nebylo použito. 25. 9. 2021 NX
Celkem byly v tomto úseku odkryty 4 základy železobetonových sloupů a 3 základy sloupů železných. 25. 9. 2021 NX
Dá se dovodit, že některé ty železné stožáry byly napájecí. U tohoto základu stožáru se nachází i přerušený silový kabel. Patřil k napájecí síti trolejbusů? 25. 9. 2021 NX
Snesením původního chodníku byl odkryt i tento betonový kvádřík. Jedná se např. o základ zrušeného sloupu, po jeho odstranění zalitý betonem? 25. 9. 2021 NX
Další železný sloup. Poslední dochovaný, resp. objevený, ve směru nahoru před zastávkou Kelerka. Všechny základy sloupů jsou po rekonstrukci Prosecké buď zcela odstraněny, nebo aspoň skryty pod novými povrchy chodníků. 25. 9. 2021 NX


Návrat starých časů. Prostor zastávky Kelerka ve směru Prosek, focený v "černém světle" proměnlivého podzimního počasí, s první pražskou novodobou trolejbusovou tratí pro  parciální trolejbusy, v době pořízení snímku zkušebně provozované od 15. 10. 2017. Po starých trolejbusech první epochy je toho jen málo. Třeba tato stopa po růžici jen několik desítek metrů nad zastávkou Kelerka, na domě číslo 75/79. Na levém snímku je to ten poslední řadový jednopatrový dům před prolukou, ve středu snímku. 29. 10. 2017
Druhá památka se vynořila v souvislosti se stavbou trolejbusové tratě II. epochy. Je to základ železobetonového trolejového sloupu z roku 1952. To je ten trs železa a betonu v trávě asi 1 m za novým sloupem. Sloup zde stál minimálně do roku 1985, tedy 20 let po zrušení původní linky 58. Pak byl při rekonstrukci ulice odstraněn, základ však v zemi zůstal. A v roce 2022 dostal "souseda" v podobě nového trolejového napínacího sloupu HEB. Dobu výstavby obou sloupů tak dělí dlouhých 70 let... 9. 10. 2022

Prosecká ulice nad Kelerkou a pod starým historickým jádrem Proseka. Je patrné značné stoupání - terén jako stvořený pro trolejbusy. A ty se sem vrátí, prodloužení pokusné trolejbusové tratě z Kelerky dále na Prosek se přímo nabízí a nedošlo k němu jen pro jisté administrativní průtahy.  7.5.2006
Stejné místo Prosecké ulice v roce 2021. Pohled dolů i vzhůru. O elektrifikaci linky 140 a její přeměně na linku 58 už je v roce 2021 rozhodnuto. 25. 9. 2021
Tohle zákoutí u domku číslo 15/52 skrývalo překvapivě další základ trolejbusového sloupu, který dlouho unikal mojí pozornosti. A od pořízení snímku tam nevydržel dlouho, protože byl záhy využit pro základ nového trolejbusového sloupu pro obnovenou linku 58. 25. 9. 2021 NX
Pohled na základ sloupu v zákoutí od ulice i od vrátek dvorku domu 15/52. Při pohledu od vrátek si všimneme uříznutého kabelu, takže pravděpodobně i tento sloup mohl být napájecí. 25. 9. 2021 NX
Tento snímek byl pořízen někdy v květnu roku 1999. Ulice Nad Krocínkou. Tehdy ještě byly v oblouku na jejím vnějším okraji trolejové sloupy, další se nacházely u zdi statku poblíže křižovatky s Proseckou. Dnes již všechny sloupy na tomto místě zmizely takřka beze stopy.  Květen 1999, NX
Tak vypadala v roce 1999 ulice Nad Krocínkou. Stejně jako dnes. Ani se nechce věřit, že tady kdysi vedla frekventovaná trolejbusová linka. Zde někde došlo k osudnému propadu vozovky v červenci 1965. Květen 1999
Křižovatka ulic Nad Krocínkou a Vysočanská. 27.5.2012


Ve Vysočanské ulici poblíž křižovatky s ulicí Nad Krocínkou jsme řadu let mohli vidět tento zbytek sloupu. Je pravděpodobné, že se jedná o původní trolejbusový sloup, i když je od ulice Nad Krocínkou poměrně dost vzdálen. Nicméně na převěs je to postačující vzdálenost.  27.5.2012 NX


Různé pohledy na torzo sloupu z opačné strany. 27.5.2012 NX


A takto to mohlo vypadat v praxi. Sloup mohl nést dlouhý příčný převěs s trolejemi zavěšenými nad středem křižovatky. Směrově a umístěním to odpovídá. V ulici Nad Krocínkou byly jinak troleje na výložnících a sloupy jen po jedné straně ulice. 27.5.2012 NX


Ulice Nad Krocínkou. 27.5.2012


Základy sloupů v ulici Nad Krocínkou. Některé železné nebo železobetonové sloupy trolejí tady byly ještě kolem roku 2000. 7.5.2006, 27.5.2012, 27.5.2012

 


Zbytek základu trolejového sloupu v ulici Nad Krocínkou.  7.5.2006, 27.5.2012


Na křižovatce Čakovická - Letňanská - Ke Klíčovu u autobusových garáží Klíčov také ještě hodně dlouho dva pravděpodobné trolejbusové sloupy přežívaly. Ovšem vyskytovaly se tu i železné sloupy.  7.5.2006 NX


Sloupy v prostoru křižovatky. Dlouho byly využívány pro jiná vedení a odstraněny byly až někdy kolem roku 2020. 27.5.2012 NX


Křižovatka Čakovická - Letňanská - Ke Klíčovu v roce 2021. Sloupy jsou pryč, dlažba rovněž. Tohle dosti nebezpečné a nepřehledné místo dostalo konečně adekvátní dopravní řešení v podobě kruhového objezdu. 25. 9. 2021


Vlevo stará silnice (dnes uzavřená - dříve vraty, pak plechovou ohradou), kudy se jezdilo do roku 1956. Vpravo přeložka Letňanské ulice. Autobusové garáže DP Klíčov jsou mimo snímky zcela vpravo. 7.5.2006


Pohled zpět od vrat na klíčovskou křižovatku. 27.5.2012 NX


Autobusová vozovna Klíčov. Také tato provozovna DP byla původně navržena pro deponování trolejbusů. Ovšem k jejímu dobudování došlo až po zrušení trolejbusů v této oblasti. V nadcházející druhé epoše trolejbusů bude ovšem původní účel vozovny naplněn - bude zde 18 nabíjecích stání pro parciální trolejbusy obnovené linky 58. 27.5.2012
Vjezdová brána do autobusové vozovny DP Klíčov v roce 2006 (vlevo) a po rekonstrukci budovy v roce 2021 (vpravo). 7. 5. 2006, 25. 9. 2021


25. 9. 2021 pořádal DP ve vozovně Klíčov Den otevřených dveří, takže bylo možné nahlédnout dovnitř. Několik desetiletí zde byly a jsou deponovány autobusy, a to jak DP, tak v minulosti i ČSAD. 25. 9. 2021
Pohled do klíčovské odstavné haly. Trolejbusy se tady ovšem v blízké budoucnosti přece jen objeví - vozy linky 58 (ex a-140) budou deponovány právě zde. 25. 9. 2021
V roce 2021 zde má DP ve stavu jen jeden trolejbus, původem z Plzně. Je to ovšem první trolejbus po několika desetiletích, který je opravdu ve vlastnictví DP. Není ovšem bateriový - je vybaven pomocným naftovým agregátem pro jízdu mimo trolej a slouží hlavně k výcviku personálu. 25. 9. 2021
Možná, že něco trolejbusového z té staré doby na Klíčově přece jen je. Tento betonový sloup vypadá, jako kdyby měl původně nést trolejovou síť u vjezdů do haly. Zbyl tady ze 60. let a nikdy tak nesloužil svému účelu, anebo měl skutečné využití zcela jiné? 25. 9. 2021


Nová Letňanská ulice. Zajímavostí je snímek vlevo, který zachycuje původní chodník. Na dnešním chodníku příléhajícím k vozovce vedla v 50. letech značená cyklostezka. Trolejové sloupy byly po obou stranách ulice mezi stromy, byly převážně betonové, ale i železné, a bylo zde použito pružné zavěšení trolejí. 27.5.2012
Opuštěný zastávkový přístřešek v nové Letňanské ulici. S největší pravděpodobností se jedná o bývalou trolejbusovou zastávku. Někdy v průběhu roku 2017 byl ovšem snesen a zbyla tam po něm jen ta betonová plocha.  27.5.2012 NX
Dále trať pokračovala rovně do ulice Beranových (zastávka Na Hranici), čímž opustila tehdejší území Prahy a vstoupila na katastr Letňan. Nová Letňanská původně kopírovala linii stromů na snímku. Od té doby další úsek prošel dvěma velkými rekonstrukcemi v souvislosti s budováním Kbelské ulice, mimoúrovňové křižovatky a stanice metra. 27.5.2012
Stará Letňanská, kudy se jezdilo do roku 1956, je dnes obslužnou komunikací pro místní podniky. Také zde ještě před pár lety byly zapomenuté sloupy. Zmizely až s novou komerční zástavbou. 7.5.2006


Trolejbusová měnírna Letňany v jižní části ulice Beranových. Vypadá stejně i v roce 2018, a díky elektrifikaci linky 140 a obnově trolejbusů v této části města rozhodně nemá své dny sečteny... 7.5.2006
Bývalá a zároveň současná i budoucí trolejbusová měnírna při pohledu od Příborské ulice. 5. 8. 2021


Stav měnírny v lednu 2022 při exkurzi spojené se slavnostním zahájením stavby trolejbusové trati pro linku 58. Jsou to asi poslední snímky měnírny před její kompletní rekonstrukcí. 10. 1. 2022
Vstupní prostor měnírny Letňany. 10. 1. 2022

Interiér měnírny s kójemi, kde byly patrně umístěné usměrňovače a další technologie k získání stejnosměrného napětí 600 V. Je ještě ve stavu z 50. let, tj. před adaptací na novou technologii potřebnou k návratu trolejbusové linky 58.
10. 1. 2022 NX

Jsou patrné robustní porcelánové izolátory a odpojovače pro vstupní napětí 22 kV z celostátní sítě. 10. 1. 2022 NX


I v boční místnosti byly kóje s potřebnou technologií. V době pořízení snímků je staveniště již převzato firmami Elektrizace Praha a OHLA ŽS, realizujícími v roce 2022 novou trolejbusovou trať, takže demontáž starého zařízení je v plném proudu. 10. 1. 2022 NX


Jedna s místností u severní stěny s velkými vraty. Tady se patrně nacházely transformátory. 10. 1. 2022


Další boční technologická místnost, již vyklizená. Po zrušení trolejbusů první epochy zůstala měnírna v majetku Dopravního podniku a byla využívána ke skladovým účelům. 10. 1. 2022
Na vstupních dveřích do místnosti transformátorů je dochována i originální výstražná tabulka z 50. let.
10. 1. 2022

A pokračujeme dále do starých Letňan. Ulice Beranových v okolí zastávky Rychnovská. V době provozu trolejbusů se zastávka jmenovala Rudý Letov podle přilehlého podniku. 5. 8. 2021


Zbytky zastávky veřejné dopravy. Mohla to být bývalá trolejbusová zastávka Rudý Letov, ale také zastávka autobusů ČSAD směřujících ven z Prahy. V zemi je ještě základ trubkového přístřešku - to je ten travnatý dvojdrn v popředí. 5. 8. 2021


Náves v Letňanech, pohled do ulice Beranových směrem do Prahy. Hlavní trať přicházela zleva a pokračovala přímo, zprava vedla stopa blokové smyčky pro obracení vložených spojů do Prahy. Ta vedla ulicemi Dudkova, Tvrdého a Rychnovská (tehdy Havlíčkova, Zápotockého a Komenského). V době provozu trolejbusů byl tento úsek tratě za hranicemi hlavního města. 7.5.2006
Dudkova ulice. 5. 8. 2021


Někdy po roce 2000 v Letňanech došlo na rekonstrukce a předlažby chodníků, přičemž byly v této městské části odstraněny prakticky všechny zbylé trolejbusové sloupy, do té doby víceméně chaoticky využívané pro veřejné osvětlení i různá jiná vedení. A že jich tu bylo hodně. Zmizely všechny - až na jeden. Nachází se (naštěstí) na soukromém pozemku rohu ulic Rychnovská a Tvrdého a patřil k jednostopé smyčce. Dnes tvoří výrazný zelený doplněk zahrady. 7.5.2006
Tudy vedla trolej smyčky Letňany. Ulice Tvrdého a Rychnovská.  7.5.2006


Nároží ulic Tvrdého a Rychnovská v roce 2021. Trolejbusový sloup už prakticky není vidět, jak je obrostlý břečťanem. Je z něj vlastně takový falešný strom. 5. 8. 2021
O kus dál, za letňanskou radnicí, najdeme na domku v ulici Beranových tento nenápadný pozůstatek po trolejbusové růžici. 5. 8. 2021


Pohled od jižní brány Avie směrem do starých Letňan a k Praze. Vpravo je konečná autobusů Avia Letňany. 7.5.2006


V roce 2018 už je to zcela jiný pohled. Nové domy budovaného sídliště v pozadí dávají tušit další velké dopravní možnosti pro přilehlou lokalitu. Jen ta trolejbusová silnice je pořád stejná. 24.3.2018
Pohled opačným směrem k areálu někdejší Avie. 24.3.2018
Je to neuvěřitelné, ale i tak dlouho po zrušení trolejbusů se tady dá ještě něco "nového" objevit. Tohle je základ betonového trolejového sloupu. 24.3.2018


Ulice Beranových směrem ke smyčce Čakovice, zatím stále veřejnosti  nepřístupná a za plotem. Ale už se zde plánuje nová smíšená výstavba... 24.3.2018

Pohled od Čakovic, z místa rozdvojení trolejí ve smyčce, k někdejší autobusové konečné Za Avií. Severní konec ulice Beranových. V nánosech starého listí jsou možná dodnes nějaké stopy po základech trolejových sloupů (ovšem přehrabovat se v tom se mi opravdu nechtělo :-))... 24.3.2018
Zarostlý základ trolejbusového sloupu v popředí. V pozadí plot uzavřeného areálu. Kdy už zmizí? 25.3.2018


Stará komunikace spojující Letňany a Čakovice, kudy kdysi jezdily trolejbusy, je dnes nepřístupná, neboť se stala součástí závodu Avia.  7.5.2006


Trolejový závěs s izolátorem na jedné z budov podniku Avia. Na detailním snímku jsou vidět kousky dvou převěsných drátů a typický vejčitý porcelánový izolátor. Je tu i v roce 2018... 7.5.2006, 19.10.2008


Bývalá trolejbusová ulice Beranových uvnitř areálu Avie. Ulice byla uzavřena kolem roku 1985, v letech 1965 - 1985 sloužila autobusovému provozu. V dohledné době má být znovu otevřena. 19.10.2008


V areálu Avie se dochovaly nejméně dva trolejbusové sloupy. Najdeme je mezi topoly na levé straně ve směru do centra. Snímek byl pořízený dírou v plotě, proto ta modrá barva v rohu. 19.10.2008


Pohled na oba trolejové sloupy při větším přiblížení. 19.10.2008


Bližší z trolejových sloupů se na svém místě nachází i v roce 2021. 4. 9. 2021


Prakticky tentýž pohled v roce 2018. I ty sloupy tam stále jsou, i když na snímku pořízeném mobilem to není dostatečně vidět. 24.3.2018


Pohled opačným směrem, k Čakovicím. Začátek blokové smyčky. Trolejová stopa do stanice Čakovice vedla vpravo,  vozovkou v přímém směru se vracela od konečné stanice. 7.5.2006


Severní brána Avie uzavírá bývalou důležitou komunikaci. Dnes ulice nese název Za Avií. Ovšem zastávky autobusů zde už jsou někdy od roku 2008 minulostí. 7.5.2006


Ulice Za Avií. Dům vpravo před příjezdem do výstupní zastávky ještě v patře nese charakteristickou stopu po trolejbusové růžici. 7.5.2006, 19.10.2008


I zde najdeme zabetonovaný základ někdejšího trolejbusového sloupu. 24.3.2018
Čakovice. Konečná stanice původní linky 58. Dláždění zastávky je patrně pozdější, již z autobusové éry. Ale kdoví... Na pozdějším (pravém) snímku již zastávka není využívána v pravidelném provozu.  7.5.2006, 19.10.2008


Výjezd z výstupní stanice za nádražím Čakovice na dnešní Cukrovarskou ulici. Trolejbusy odbočovaly doleva na hlavní ulici, větší poloměr oblouku je dodnes zachován. Vpravo jsou patrné závory železničního přejezdu trati 071 Praha - Všetaty. 19.10.2008
Někdejší výjezd trolejbusů dlouhým obloukem kolem železničního přejezdu při pohledu z hlavní komunikace, tj. proti směru jízdy. 24.3.2018


Nástupní zastávka původní linky 58 byla zhruba v místech dnešní autobusové zastávky Nádraží Čakovice pro směr do centra. 19.10.2008


Ulice Za Avií, kterou se trolejbusová smyčková stopa vracela zpět k Praze. 4. 9. 2021


 

Poslední aktualizace 17. 04. 2023

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie