Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2020

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Libeň, Letňany a Čakovice


Zrušená trať U Kříže - Prosek - Letňany - Čakovice

Dána do provozu 1952, zrušena 1965 po propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou 9.7.1965. Vedena ulicemi Zenklova, Hejtmánkova, později také Čtyřdomí a Srbova (kudy vedla nová smyčka od roku 1956), Prosecká, Nad Krocínkou, Letňanská, Beranových (dříve Pražská, Gottwaldova), K Avii, Kostelecká a Za Avií (velká bloková smyčka). V roce 1956 provedena přeložka Letňanské ulice.

Linka 58.

 

Trolejové sloupy u konečné Libeň, U Kříže - vstupní brána trolejbusové tratě na Prosek. Donedávna byly využity pro veřejné osvětlení a tramvajovou trolej. Pravý sloup již neexistuje, byl odstraněn v květnu 2007 při rekonstrukci tramvajové troleje v Zenklově ulici.  14.1.2007, 4.4.2006
Na jaře roku 2008 dostal rohový dům na začátku Prosecké ulice novou fasádu, čímž v lokalitě U Kříže zanikla řada drobných pozůstatků někdejšího trolejbusového provozu. 24.5.2008


Zmizely mj. tyto stopy po závěsných růžicích (nad římsou) a kabelech uchycených na zdi domu (mezi okny a pod římsou). Na snímku trčí ze zdi ocelová konzola, možná i tady bylo nějaké návěstidlo nebo ovládací skříň výhybky.  4.4.2006 NX


Na fasádě protějšího domu najdeme stopy po růžicích příčných převěsů.  Na troleje od vozovny Libeň se tu napojovala jednostopá smyčka kolem bloku domů Zenklova - Hejtmánkova.  Pravý obrázek ukazuje, že byly časem použity růžice starého (čtyřšroubového) i nového (dvoušroubového) typu. 4.4.2006, 19.10.2008


Srbova ulice. Zde byla v roce 1961 vybudována nová smyčka. Patrně právě zde byla výstupní stanice, nástupní byla i nadále za rohem v Hejtmánkově ulici. Smyčka byla v provozu až do roku 1965. Také tato část města je poznamenaná demolicemi, a za pár let to i tady bude patrně vypadat úplně jinak... 4.4.2006


Srbova ulice z opačného konce. Tudy se přijíždělo od Letňan, odbočením z Prosecké ulice. 24.5.2008


Pohled z Hejtmánkovy ulice do Zenklovy. Tramvaj směřuje do Kobylis. Sloup (lampa) v protilehlém rohu křižovatky sloužil k upevnění trolejí tramvajových i trolejbusových. Tramvajovou trolej ovšem nesl až do roku 2007. 24.4.2010


Prostor někdejší nástupní zastávky trolejbusů v Hejtmánkově ulici. 24.4.2010


Ta železná trubka o průměru asi 6 cm v chodníku v popředí může být docela dobře základ zastávkového sloupku. Po ukončení provozu trolejbusů zde dlouhá léta měla konečnou autobusová linka 141. Změna nastala až s rozvojem linek metra v oblasti Vysočan a Severního Města. 24.4.2010

 


Hejtmánkova ulice. Nástupní stanice linky 58. Na domech byly v té době ještě patrné stopy po růžicích. Touto ulicí rovněž vedla kolej blokové tramvajové smyčky.  24.5.2008


Otisky po růžicích na fasádách domů - Zenklova (vlevo), Hejtmánkova, před rekonstrukcí fasády. 19.10.2008 NX


Křižovatka U Kříže, pohled do Prosecké ulice směrem na Prosek. Ulice byla v době trolejbusového provozu mnohem užší. 4.4.2006, 24.4.2010


Návrat starých časů. Prostor zastávky Kelerka ve směru Prosek, focený v "černém světle" proměnlivého podzimního počasí, s první pražskou novodobou trolejbusovou tratí pro  parciální trolejbusy, v době pořízení snímku zkušebně provozované od 15. 10. 2017. Po starých trolejbusech první epochy tady již památky prakticky nejsou. Kromě jedné stopy po růžici jen několik desítek metrů nad zastávkou Kelerka, na domě číslo 75/79. Na levém snímku je to ten poslední řadový jednopatrový dům před prolukou, ve středu snímku. 29. 10. 2017
Prosecká ulice nad Kelerkou a pod starým historickým jádrem Proseka. Je patrné značné stoupání - terén jako stvořený pro trolejbusy. A ty se sem možná vrátí, prodloužení pokusné trolejbusové tratě z Kelerky dále na Prosek se přímo nabízí a nedošlo k němu jen pro jisté administrativní průtahy...  7.5.2006


Tento snímek byl pořízen někdy v květnu roku 1999. Ulice Nad Krocínkou. Tehdy ještě byly v oblouku na jejím vnějším okraji trolejové sloupy, další se nacházely u zdi statku poblíže křižovatky s Proseckou. Dnes již všechny sloupy na tomto místě zmizely takřka beze stopy.  Květen 1999, NX


Tak vypadala v roce 1999 ulice Nad Krocínkou. Stejně jako dnes. Ani se nechce věřit, že tady kdysi vedla frekventovaná trolejbusová linka. Zde někde došlo k osudnému propadu vozovky v červenci 1965. Květen 1999


Křižovatka ulic Nad Krocínkou a Vysočanská. 27.5.2012


Ve Vysočanské ulici poblíž křižovatky s ulicí Nad Krocínkou jsme řadu let mohli vidět tento zbytek sloupu. Je pravděpodobné, že se jedná o původní trolejbusový sloup, i když je od ulice Nad Krocínkou poměrně dost vzdálen. Nicméně na převěs je to postačující vzdálenost.  27.5.2012 NX


Různé pohledy na torzo sloupu z opačné strany. 27.5.2012 NX


A takto to mohlo vypadat v praxi. Sloup mohl nést dlouhý příčný převěs s trolejemi zavěšenými nad středem křižovatky. Směrově a umístěním to odpovídá. V ulici Nad Krocínkou byly jinak troleje na výložnících a sloupy jen po jedné straně ulice. 27.5.2012 NX


Ulice Nad Krocínkou. 27.5.2012


Základy sloupů v ulici Nad Krocínkou. Některé železobetonové sloupy trolejí tady byly ještě koncem 90.let. 7.5.2006, 27.5.2012, 27.5.2012

 


Zbytek základu trolejového sloupu v ulici Nad Krocínkou.  7.5.2006, 27.5.2012


Na křižovatce u autobusových garáží Klíčov také ještě dva sloupy zůstaly.  7.5.2006


Sloupy v prostoru křižovatky. 27.5.2012


Vlevo stará silnice (dnes uzavřená - dříve vraty, pak plechovou ohradou), kudy se jezdilo do roku 1956. Vpravo přeložka Letňanské ulice. Autobusové garáže DP Klíčov jsou mimo snímky zcela vpravo. 7.5.2006


Pohled zpět od vrat na klíčovskou křižovatku. 27.5.2012


Autobusová vozovna Klíčov. Také tato provozovna DP byla původně navržena pro deponování trolejbusů. Ovšem k jejímu dobudování došlo až po zrušení trolejbusů v této oblasti. 27.5.2012


Vjezdová brána do autobusové vozovny DP Klíčov. 7.5.2006


Nová Letňanská ulice. Zajímavostí je snímek vlevo, který zachycuje původní chodník. Na dnešním chodníku příléhajícím k vozovce vedla v 50. letech značená cyklostezka. Trolejové sloupy byly po obou stranách ulice mezi stromy, byly převážně betonové, ale i železné, a bylo zde použito pružné zavěšení trolejí. 27.5.2012
Opuštěný zastávkový přístřešek v nové Letňanské ulici. S největší pravděpodobností se jedná o bývalou trolejbusovou zastávku. Někdy v průběhu roku 2017 byl ovšem snesen a zbyla tam po něm jen ta betonová plocha.  27.5.2012 NX
Dále trať pokračovala rovně do ulice Beranových (zastávka Na Hranici), čímž opustila tehdejší území Prahy a vstoupila na katastr Letňan. Nová Letňanská původně kopírovala linii stromů na snímku. Od té doby další úsek prošel dvěma velkými rekonstrukcemi v souvislosti s budováním Kbelské ulice, mimoúrovňové křižovatky a stanice metra. 27.5.2012
Stará Letňanská, kudy se jezdilo do roku 1956, je dnes obslužnou komunikací pro místní podniky. Také zde ještě před pár lety byly zapomenuté sloupy. Zmizely až s novou komerční zástavbou. 7.5.2006


Trolejbusová měnírna Letňany v jižní části ulice Beranových. Vypadá stejně i v roce 2018, a rozhodně nemá své dny sečteny... 7.5.2006


Náves v Letňanech, pohled do ulice Beranových směrem do Prahy. Hlavní trať přicházela zleva a pokračovala přímo, zprava vedla stopa blokové smyčky pro obracení vložených spojů do Prahy. Ta vedla ulicemi Dudkova, Tvrdého a Rychnovská (tehdy Havlíčkova, Zápotockého a Komenského). V době provozu trolejbusů byl tento úsek tratě za hranicemi hlavního města. 7.5.2006
Někdy po roce 2000 v Letňanech došlo na rekonstrukce a předlažby chodníků, přičemž byly v této městské části odstraněny prakticky všechny zbylé trolejbusové sloupy, do té doby víceméně chaoticky využívané pro veřejné osvětlení i různá jiná vedení. A že jich tu bylo hodně. Zmizely všechny - až na jeden. Nachází se (naštěstí) na soukromém pozemku rohu ulic Rychnovská a Tvrdého a patřil k jednostopé smyčce. Dnes tvoří výrazný zelený doplněk zahrady. 7.5.2006
Tudy vedla trolej smyčky Letňany. Ulice Tvrdého a Rychnovská.  7.5.2006


Pohled od jižní brány Avie směrem do starých Letňan a k Praze. Vpravo je konečná autobusů Avia Letňany. 7.5.2006


V roce 2018 už je to zcela jiný pohled. Nové domy budovaného sídliště v pozadí dávají tušit další velké dopravní možnosti pro přilehlou lokalitu. Jen ta trolejbusová silnice je pořád stejná. 24.3.2018


Pohled opačným směrem k areálu někdejší Avie. 24.3.2018
Je to neuvěřitelné, ale i tak dlouho po zrušení trolejbusů se tady dá ještě něco "nového" objevit. Tohle je základ betonového trolejového sloupu. 24.3.2018


Ulice Beranových směrem ke smyčce Čakovice, zatím stále veřejnosti  nepřístupná a za plotem. Ale už se zde plánuje nová smíšená výstavba... 24.3.2018


Pohled od Čakovic, z místa rozdvojení trolejí ve smyčce, k někdejší autobusové konečné Za Avií. Severní konec ulice Beranových. V nánosech starého listí jsou možná dodnes nějaké stopy po základech trolejových sloupů (ovšem přehrabovat se v tom se mi opravdu nechtělo :-))... 24.3.2018
Zarostlý základ trolejbusového sloupu v popředí. V pozadí plot uzavřeného areálu. Kdy už zmizí? 25.3.2018


Stará komunikace spojující Letňany a Čakovice, kudy kdysi jezdily trolejbusy, je dnes nepřístupná, neboť se stala součástí závodu Avia.  7.5.2006


Trolejový závěs s izolátorem na jedné z budov podniku Avia. Na detailním snímku jsou vidět kousky dvou převěsných drátů a typický vejčitý porcelánový izolátor. Je tu i v roce 2018... 7.5.2006, 19.10.2008


Bývalá trolejbusová ulice Beranových uvnitř areálu Avie. Ulice byla uzavřena kolem roku 1985, v letech 1965 - 1985 sloužila autobusovému provozu. V dohledné době má být znovu otevřena. 19.10.2008


V areálu Avie se dochovaly nejméně dva trolejbusové sloupy. Najdeme je mezi topoly na levé straně ve směru do centra. Snímek byl pořízený dírou v plotě, proto ta modrá barva v rohu. 19.10.2008


Pohled na oba trolejové sloupy při větším přiblížení. 19.10.2008


Prakticky tentýž pohled v roce 2018. I ty sloupy tam stále jsou, i když na snímku pořízeném mobilem to neí dostatečně vidět. 24.3.2018


Pohled opačným směrem, k Čakovicím. Začátek blokové smyčky. Trolejová stopa do stanice Čakovice vedla vpravo,  vozovkou v přímém směru se vracela od konečné stanice. 7.5.2006


Severní brána Avie uzavírá bývalou důležitou komunikaci. Dnes ulice nese název Za Avií. Ovšem zastávky autobusů zde už jsou někdy od roku 2008 minulostí. 7.5.2006


Ulice Za Avií. Dům vpravo před příjezdem do výstupní zastávky ještě v patře nese charakteristickou stopu po trolejbusové růžici. 7.5.2006, 19.10.2008


I zde najdeme zabetonovaný základ někdejšího trolejbusového sloupu. 24.3.2018
Čakovice. Konečná stanice linky 58. Dláždění zastávky je patrně pozdější, již z autobusové éry. Ale kdoví... Na pozdějším (pravém) snímku již zastávka není využívána v pravidelném provozu.  7.5.2006, 19.10.2008


Výjezd z výstupní stanice za nádražím Čakovice na dnešní Cukrovarskou ulici. Trolejbusy odbočovaly doleva na hlavní ulici, větší poloměr oblouku je dodnes zachován. Vpravo jsou patrné závory železničního přejezdu trati 071 Praha - Všetaty. 19.10.2008
Někdejší výjezd trolejbusů dlouhým obloukem kolem železničního přejezdu při pohledu z hlavní komunikace, tj. proti směru jízdy. 24.3.2018


Nástupní zastávka linky 58 byla zhruba v místech dnešní autobusové zastávky Nádraží Čakovice pro směr do centra. 19.10.2008


 

Poslední aktualizace 25.3.2018

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie