Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Václavské náměstí, Podolí a Pankrác


Zrušená trať Štěpánská - Podolí

Další část tratě Václavské náměstí - Pankrác. Trať uvedená do provozu v roce 1949, zrušená 1967. Z křižovatky Štěpánská - Ječná pokračovala Lipovou, Kateřinskou, Benátskou, Vyšehradskou, Libušinou, po nábřeží Karla Marxe (Podolském) a Podolskou s pokračováním dále na Pankrác.

Linky 55, 61.


Štěpánská ulice. Pohled směrem od Ječné ke kostelu svatého Štěpána. Dům vlevo nesl stopy prozrazující patrně místo, kde byla trolejová výhybka - stopy po závěsech poměrně blízko sebe. Už jsou také odstraněny. 2.1.2009,  2.1.2009 NX


Trolejové růžice na křižovatce Štěpánská - Ječná. Je jich tu pořád ještě hodně - troleje se větvily do Lípové a Ječné, přičemž ještě křížily tramvajovou trolej. 17.11.2006, 24.6.2006


Detailní pohled na růžice na nároží křižovatky Štěpánská - Ječná. 2.1.2009


Na protilehlé straně křižovatky, u vyústění ulice Lipové, jsou také růžice využívané kdysi pro tramvaje i trolejbusy. 2.1.2009


Pohled z Lipové ulice směrem ke Štěpánské. 16.6.2012


Strana Pivovarského domu v Lipové ulici se stopou po trolejovém závěsu. 16.6.2012


Šrouby od trolejové růžice na fasádě nad někdejší zastávkou Větrov směrem do centra. je vidět, že růžice byla původně trochu níž. 16.6.2012


Na první pohled takřka neviditelná stopa po trolejovém závěsu na nároží Salmovské ulice. 16.6.2012


Salmovská ulice. Tady byla manipulační obratová stopa, která tvořila trojúhelník - ovšem nenapojený výhybkami na hlavní trať. 16.6.2012


Vyznačení dnes již zrušené zastávky Větrov ve směru z centra. Vzniklo patrně až v autobusové éře, ovšem zastávka tu byla již za provozu trolejbusů. 24.6.2006


Pohled zezdola na křižovatku Kateřinská - Lipová.16.6.2012


Kateřinská ulice s výrazným klesáním. Po levé straně byly trolejové závěsy na domech, vpravo byly na sloupech za zdí zahrady. 24.6.2006, 16.6.2012


Jediná dochovaná stopa po růžici v Kateřinské ulici. 16.6.2012


Benátská ulice po rekonstrukci, kdy bylo obnoveno dláždění a vysázeny stromy. Trolejové sloupy tady byly po obou stranách s výjimkou dolní části, kde jsou obytné budovy. Dnes by se zde určitě pěkně vyjímala moderní trolej na sloupech po jedné straně a na laminátových výložnících...16.6.2012


V těchto místech v Benátské ulici před příjezdem k ulici Na Slupi bývala trolejbusová zastávka Botanická zahrada. 24.6.2006


Pohled do Benátské ulice z Vyšehradské. Tady se trolejbusová trať křížila s tramvajovou. Sloupy před skleníkem botanické zahrady pravděpodobně pocházejí ještě z doby koexistence obou trakcí. 24.6.2006


Křižovatka Benátská - Vyšehradská - Na Slupi v roce 2012. Tramvajová trolej je již po rekonstrukci, jsou osazeny nové sloupy. Staré sloupy pamatující ještě trolejbusy jsou využity již jen jako lampy. 16.6.2012
Opuštěná růžice, která po zrušení trolejbusů nesla ještě dlouho tramvajovou trolej. 16.6.2012


Stopy po růžicích ve Vyšehradské ulici. 16.6.2012

 


Stopy po růžicích ve Vyšehradské ulici. 16.6.2012


Stopy po růžicích ve Vyšehradské ulici - detailní pohled. 16.6.2012


Další na první pohled sotva patrná stopa po závěsu je naproti na budově gymnázia. 16.6.2012


Budova Gymnázia Botičská z křižovatky Botičská - Vyšehradská. Trolejbusová trať tady tvořila esovitou zatáčku. 24.6.2006


Trolejová závěsná oka poblíž křižovatky Botičská - Vyšehradská. Vyfoceno z obou stran. Zdvojení závěsů napovídá že nesla trolejový oblouk. 16.6.2012, 16.6.2012, 24.6.2006


I v další části Vyšehradské ulice je možné ještě tu a tam spatřit na fasádách domů několik otisků po trolejových růžicích. Je ovšem třeba se dobře dívat.16.6.2012


Podjezd pod železniční tratí na konci Vyšehradské. Trolej tady byla dost nízko a celá situace byla ještě komplikována křížením s tramvajovou trolejí v příčné Svobodově ulici. Není divu, že toto místo bylo častým zdrojem problémů. 24.6.2006


Zastávka Výtoň (na snímku je směr do Podolí) po zrušení trolejbusů sloužila autobusům. Z té doby také pochází výdlažba zastávky. Autobusy už jsou také minulostí, jako poslední zde dojezdila linka 148 v roce 1994. 24.6.2006


Stopy po závěsech v oblouku Libušiny ulice. 16.6.2012


Stopy po závěsech v oblouku Libušiny ulice. 16.6.2012


Následuje krátký rovný úsek, ke se nacházela i zastávka Výtoň ve směru do centra. Na skupině kubistických domů lze také ještě něco málo najít. 16.6.2012


Zastávka Výtoň ve směru do centra. Trolejbusový sloup (lampa) po zrušení trolejbusů sloužil mj. jako zastávkový sloupek autobusových linek. Upevnění označníku a jízdního řádu je na něm ještě znát. 14.5.2007

 


Další lampa v Libušině ulici. Kdysi byla napájecím sloupem trolejbusů. 24.6.2006


Detailní pohledy na napájecí sloup v roce 2011. Na pravém snímku je patrný otvor pro napojení napájecího kabelu vedoucího k trolejím. 16.6.2012


Někdejší zastávka Výtoň s celkovým pohledem na oba sloupy. 6.6.2010


Zhruba naproti sloupům bylo do roku 2012 možné najít v Libušině ulici ještě několik stop po trolejových závěsech. Kubistický dům ovšem od té doby prošel opravou. 24.6.2006, 6.6.2010 NX


Vyšehradský tunel. Portál od Výtoně. Zdá se téměř neuvěřitelné, že se do něj vešlo šest trolejových drátů - dva tramvajové a čtyři trolejbusové. Dnes by to patrně nebylo možné, mj. kvůli používání pantografových sběračů a širšímu průjezdnému profilu tramvají, kdy jsou koleje dál od sebe. 6.6.2010


V tunelu jsou dodnes zachována závěsná oka starých trolejí. Dnešní tramvajová trolej je umístěna o něco níže. 6.6.2010


Podolský portál Vyšehradského tunelu. 24.6.2006


Zastávka Podolská Vodárna směr Pankrác v Podolské ulici. Po přeložení tramvajové tratě na nábřeží v 50. letech zde smyčková tramvajová kolej byla oddálena od chodníku, trolejbusová stopa ji však nekřížila, jak bychom čekali, ale vedla po její levé straně. To bylo příčinou velkého vybočení trolejbusových sběračů, zejména u škodovek, které měly sběrače kratší než Tatry, takže řidiči zde jen velmi neradi zajížděli k chodníku, což zajisté bylo doprovázeno lamentováním a nadáváním ze strany cestující veřejnosti... :-)  24.6.2006
Vývoj této lokality byl ovšem po dopravní stránce složitější, což dokazuje i lomený průběh Podolské ulice. Ta na snímku směřuje obloukem doprava, tedy ve směru, kde až do 50. let vedla dvoukolejně tramvajová trať do Braníka. Trolejbusy směřovaly rovně vzhůru do Sinkulovy ulice s pokračováním na Pankrác. 6.6.2010


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie