Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Podolí a Pankrác


Zrušená trať Podolí - Pankrác

Horní část tratě Václavské náměstí - Pankrác. Trať uvedená do provozu v roce 1949, zrušená 1967. Na předchozí úsek navázala v Podolské ulici, dále vedla ulicemi Sinkulovou, Na Dolinách, Lomnického, náměstí Hrdinů a Na Pankráci. V blízkosti náměstí Hrdinů doplněna jednostopou smyčkou vedenou ulicemi Kischovou a Dačického.

Linky 55, 61.


Pokračování ze Sinkulovy ulice směrem k Pankráci. Sinkulova ulice vede dále vlevo, hlavní trolejbusová trať pokračovala vpravo přes náměstí malým parkem do ulice Na Dolinách. Od Pankráce zde v ostrém oblouku vedla pomocná trolejová stopa vzhůru právě do Sinkulovy ulice. 6.6.2010
Stopa po někdejším ukončení kusé troleje v pokračování Sinkulovy ulice. Najdeme ji na rohovém domě jen pár metrů za křižovatkou s ulicí Na Dolinách. 24.6.2006


Dolní část ulice Na Dolinách. 24.6.2006


Také v ulici Na Dolinách je dodnes znát, kde byly na domech trolejové růžice. 24.6.2006, 6.6.2010


Také v ulici Na Dolinách je dodnes znát, kde byly na domech trolejové růžice. Zejména na rohovém domě poblíž křižovatky s ulicemi Levá a Na Zlatnici, nad autobusovou zastávkou linky 148. 24.6.2006, 6.6.2010, 6.6.2010
Detail děr po růžicích na rohovém domě. 6.6.2010


Detail děr po růžicích na rohovém domě. 6.6.2010


Některé příčné převěsy trolejí v dolní části ulice Na Dolinách byly označeny zvláštními čísly, která se tu a tam zachovala na fasádách domů dodnes. Jsou umístěna přibližně 1,5 - 2 m nad zemí, vždy pod místem ukotvení příslušného převěsu. 14.5.2007, 14.5.2007 NX, 14.5.2007
Detail číslování příčných převěsů. Číslo 14 bylo odstraněno v roce 2010 společně s grafitti a číslo 20 "podlehlo" nové fasádě i se zbytkem trolejového závěsu. 4.5.2007 NX, 14.5.2007 NX, 14.5.2007


Další stopy po převěsech číslované i nečíslované v ulici Na Dolinách. 6.6.2010


Otisky růžic na rohovém domě u vyústění Doudovy ulice. Na levém snímku je vyznačena i poloha čísla 27 - označení převěsu.  24.6.2006, 6.6.2010


Bývalá trolejbusová měnírna Podolí. 24.6.2006, 6.6.2010


Měnírnu dnes využívají Elektrické dráhy DP, jak je patrné z vydlážděného nápisu na dlažbě. 24.6.2006


Ulice Na Dolinách v blízkosti měnírny. Pohled směrem na Pankrác. 24.6.2006


Stopy po převěsech v horní části ulice Na Dolinách. 6.6.2010


Ulice Na Dolinách o něco výše. Pohled do Podolí. Na domech po pravé straně ulice lze najít další čísla převěsů. 6.6.2010


Detailní pohledy na čísla převěsů. Ovšem stopy po zavěšení troleje vysoko nad nimi už odvál čas, nebo spíše rekonstrukce fasád. 6.6.2010


Stopy po upevnění trolejí v místě vyústění smyčky Děkanka do ulice Na Dolinách. Zmizely v souvislosti se zateplením fasády. 24.6.2006 NX, 6.6.2010 NX


Stopy po růžicích v Lomnického ulici. 6.6.2010


Stopy po růžicích v Lomnického ulici. 6.6.2010


Pohled z náměstí Hrdinů do Lomnického ulice. Tudy přijížděly trolejbusy od Podolí. 6.6.2010


Na místě, odkud byl pořízen předchozí snímek, se stačí otočit zhruba o 50 stupňů doleva do Kischovy ulice. Tudy se vjíždělo do smyčky Děkanka. V době provozu trolejbusů zde stály staré nájemní domy. 6.6.2010


Ulicemi Kischovou a Dačického byla z náměstí Hrdinů vedena jednostopá smyčka Děkanka, sloužící k ukončení linky 61. Konečná stanice v Kischově ulici. Místo se od té doby značně změnilo... 14.5.2007


Někdejší vjezd do smyčky Děkanka byl zaslepen, stará zástavba zmizela při stavbě stanice metra Pražského povstání byla nahrazena moderní budovou Centrotexu (dnes ministerstva vnitra). A další změny v zástavbě probíhají... 14.5.2007


V Dačického ulici byl ještě před pár lety železný trolejový sloup s hlavicí. Byl odstraněn, ale základ po něm v chodníku ještě nějaký čas zůstal, i když chodník byl nově asfaltován. 24.6.2006, 6.6.2010 NX


Ulice Na Pankráci. Původní "trolejbusová" ulice byla užší a vedla přibližně v místech levého jízdního pruhu současné komunikace (ve směru do kopce). Tramvaje tudy ještě nejezdily, těm byla vyhrazena ulice 5. května, dnešní Severojižní magistrála. Sídliště Pankrác se v době provozu trolejbusů teprve začínalo budovat. 24.6.2006, 6.6.2010,  6.6.2010
Nejen trolejbusy, ale především tramvaje zde zanechaly svoje stopy. Tramvaje sem začaly jezdit až po skončení trolejbusového provozu, kdy byla ulice rozšířena a poněkud přeložena. Koleje sem byly přeloženy ze sousední ulice 5. května - ovšem ne na dlouho. Na snímcích je ulice Na Pankráci v místech nad odbočením tramvajové tratě k vozovně. Jsou patrné stopy po tramvajových kolejích ve středním dělícím pásu. V roce 2020 byla tramvajová trať v místě obnovena až k úvraťové konečné Pankrác. 6.6.2010 NX
Takto vypadala křižovatka u dnešní stanice metra Pankrác ještě v roce 2006.  V roce 1974 poněkud překvapivě skončila i tramvajová doprava a dopravu převzalo metro C. Jediné, co zbylo, je poněkud spirálovitá trať z ulice Na Pankráci k pankrácké vozovně. Ale zcela jistě se sem tramvaje v budoucnu vrátí... Původní úzká komunikace vedla na snímku více vlevo, trolejbusová smyčka se nacházela někde v popředí v místech dnešní široké ulice, přibližně v úrovní zelené části stavební ohrady. 24.6.2006 NX
Dnešní podoba křižovatky u metra Pankrác. "Rezerva" pro tramvaj - střední dělící pás - se v souvislosti s výstavbou obchodního centra notně ztenčila, ve prospěch individuální automobilové dopravy. Koleje zmizely (prozatím). 6.6.2010
Dnes již neexistující smyčka Pankrác. Konečná stanice celé tratě. Nacházela se v těsném sousedství autobusového nádraží a tramvajové tratě vedoucí ulicí 5. května z míst dnešní magistrály do Budějovické ulice. Sloupy vlevo jsou trolejbusové, smyčka byla nalevo od nich, sloup vpravo (lampa) je tramvajový. V době pořízení snímku je již rozhodnuto o výstavbě skleněného obchodního centra, které tuto část města výrazně promění. 10.4.2006 NX
Tečka za trolejbusy nejen symbolická. Staré odchází, aby uvolnilo místo novému... Billboard s obrázkem plánovaného obchodního centra je neklamným znamením, že trolejbusový sloup na snímku má své dny sečteny. Je zde od roku 1949, od roku 1967 je opuštěn. V tomto stavu zde tedy vydržel takřka dvakrát tak dlouho než v provozu. 9.1.2007 je to přesně 40 let, co sem přestaly jezdit trolejbusy. V říjnu 2006 zmizely definitivně z tohoto místa všechny sloupy a na jejich místě se začala hloubit stavební jáma. Proslulé pankrácké autobusové nádraží, nejprve zrušené, pak nákladně obnovené a nakonec ani neuvedené do provozu a zlikvidované, je již také minulostí. 24.6.2006 NX
Dnešní stav v místě bývalé smyčky Pankrác. Pohled od nákupního centra Arkády.  6.6.2010
 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie