Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Strahov a Hřebenky


Zrušená trať Hřebenky - Strahov, Stadion Jih

Dána do provozu v roce 1948. Pokračování tratě Smíchov - Hřebenky. Vedena ulicemi Na Hřebenkách a Turistická a ukončena na jižním prostranství před Strahovskému stadionu rozlehlou dvoustopou smyčkou. Zrušena 1972.

Linky 53, 60, 51

 

Oblouk u smyčky na Hřebenkách. Začátek tohoto traťového úseku. 14.7.2012


Stoupání ulice Na Hřebenkách od smyčky Hřebenky.  4.2.2007


Pohledy opačným směrem. Ulice Na Hřebenkách se zvolna mění. Opravují se domy, dláždí se nově chodníky. 4.2.2007, 14.7.2012


Většinou zde byla trolej na sloupech, ale nějaké výjimky v podobě zbytků růžic se taky najdou. Tyhle díry na (v době pořízení snímku) právě opravovaném domě už jsou taky minulostí.... 14.7.2012 NX


Na tomto dvojdomě byly dlouho i zbytky převěsných drátů. V rekonstruované fasádě zbylo již jen pár šroubů po růžici. 14.7.2012


Další ostrý oblouk ulice Na Hřebenkách. Na vile, zvané Na Hrádku, bylo rovněž několik trolejových závěsů i s izolátory. Zmizely někdy koncem 90. let při rekonstrukci fasády. 14.7.2012


Ulice Na Hřebenkách směrem dolů od zastávky U Palaty.  4.2.2007


Zastávka U Palaty (dříve Spartakiádní). Čekárna i záliv této zastávky ještě pamatují trolejbusový provoz. Tato zastávka byla poslední zastávkou na znamení v pražské trolejbusové síti. V lednu 2007 byla historická čekárna odstraněna a nahrazena novou, prosklenou.  19.11.2006, 19.2.2006 NX


V tomto místě nad zastávkou U Palaty byla v době trolejbusového provozu dřevěná lávka přes ulici. Dnes je z ní dochováno jen schodiště (mimo snímek vlevo), kterým se dá zkratkou vystoupat ke smyčce Stadion Jih. 15.9.2007


Turistická ulice. Trolejbusové sloupy, po zrušení trolejbusů upravené na sloupy veřejného osvětlení. Jsou dokonce starší než chodník v popředí, který byl patrně zbudován společně s výměnou dlážděného povrchu vozovky za živičný ve druhé polovině 60. let. 19.2.2006
Sloupy směrem ke křižovatce s ulicí Pod Stadiony. Mnohé mají závěsné prstence, takže nebylo nutné používat třmeny. 15.9.2007


Některé zdejší trolejové sloupy se jeví z dnešního pohledu nezvykle nízké. Jako lampy se ovšem využívají dál. 14.7.2012


Takřka 180stupňový oblouk Turistické ulice - křižovatka s ulicí Pod Stadiony. 15.9.2007


Trolejové sloupy v ostrém oblouku křižovatky. Ze všech sloupů, které se tady dochovaly, jsou dnes lampy. 19.2.2006, 15.9.2007


Na sloupech se dají nalézt i úchyty trolejí. 15.9.2007, 14.7.2012


Turistická ulice na příjezdu ke strahovskému stadionu. Je to asi nejlépe dochovaný soubor trolejbusových sloupů v Praze. 19.2.2006, 14.7.2012,


Nad ohybem Turistické ulice jsou sloupy připravené proti sobě tak, že je snad možné natáhnout tady troleje i dnes. 15.9.2007, 19.2.2006


Trolejový závěs na jednom ze sloupů pod stadionem. 19.2.2006
Pomník trolejbusové dopravy v Praze - nádherně zachovaný trolejbusový sloup na příjezdu k autobusové smyčce Stadion Strahov. Tady se v roce 1972 uzavřela jedna významná kapitola v historii pražské městské dopravy... V pozadí tribuny strahovského stadionu. 19.2.2006, 14.7.2012, 14.7.2012


Trolejbusová smyčka Stadion Jih na Strahově byla kvůli sokolským sletům a spartakiádám značně rozlehlá. Byla dvoustopá, vnější stopa vedla po obvodu celého prostoru, vnitřní přetínala prostranství přibližně v polovině a v nástupním prostoru (na snímku někde vlevo) křížila druhou stopu. Automobily jezdily po obvodu plochy. 19.2.2006, 14.7.2012
Dnešní autobusové obratiště Stadion Strahov. Dispečerská věž DP vlevo byla na svém místě už za trolejbusové éry. Vypadala ovšem jinak. 14.7.2012


Dnes je celý prostor nově upraven a vydlážděn, slouží pro pěší a vyrostl na něm vysoký pylon odvětrání Strahovského tunelu. 14.7.2012


 

 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie