Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Smíchov a Velká Chuchle


Zrušená trať Dienzenhoferovy sady - Újezd

Vedla od Dienzenfoferových sadů Zborovskou ulicí a končila blokovou jednostopou smyčkou vedenou ulicemi Petřínská, Újezd a Plaská. V uzlu u Dienzenhoferových sadů se napojovaly další tratě - do centra, na Strahov, do Jinonic a Chuchle. Vybudována 1954, v témže roce zahájen provoz. Zastavení provozu (na lince 59) v roce 1960. Poté příležitostně využívána pro spartakiádní a výlukový provoz. Smyčka Újezd s přilehlým úsekem ve Zborovské snesena 1967, úsek Dienzenhoferovy sady - Vodní až v roce 1972.

Linka 59.

 

Stopy po růžicích na domě u Dienzenhoferových sadů na rohu ulic Matoušova a Zborovská. Bylo tady křížení dvoustopé tratě ve Zborovské a jednostopé tratě z Matoušovy ulice, doplněné manipulačními trolejovými oblouky k vozovně Smíchov, proto tolik závěsů. 16.6.2012
Detailní záběry stop po růžicích. 16.6.2012


Dienzenhofferovy sady. Pohled směrem k Újezdu. Je patrné, že ulice byla kdysi obousměrná.  5.9.2006


Díry v chodníku po někdejších sloupech trolejí na straně Zborovské ulice přiléhající k Dienzenhoferovým sadům. V pozadí budova Středočeského kraje. 16.6.2012


Pohled na budovu Krajského úřadu, dříve KNV. V dřívějším směru vozovky směr Újezd se dnes parkuje. 16.6.2012


Křižovatka s ulicí V Botanice. Tady bylo křížení s tratí na Strahov a další obloukové troleje. 4.7.2012
Tenhle sloup na křižovatce také pravděpodobně nesl trolejovou síť. 4.7.2012


Za křižovatkou s ulicí V Botanice je tato díra po sloupu. Není ovšem jisté, zda se jednalo o trolejbusový sloup - na dobovém snímku křižovatky z roku 1971 vidět není. 16.6.2012


Ve Zborovské ulici v blízkosti křižovatky s Kořenského ulicí jsme mohli najít stopy po jednostopé odbočce. Byla zde pravděpodobně ručně ovládaná trolejová výhybka, odbočující vlevo z hlavní tratě na Újezd. Tato trať Kořenského ulicí byla zřízena pro spartakiádní linky jedoucí od Jinonic a Chuchle až dodatečně a nespíš proto, aby se dále nekomplikovala již tak složitá křižovatka s ulicí V Botanice. V roce 2016 má dům už novou fasádu. 19.2.2006 NX


Výhybka byla patrně trvale nastavena do hlavního směru (Újezd) a do odbočky (Kořenského) ji stavěl průvodčí vozu (nebo jiný zaměstnanec) ovládacím zařízením, např. stiskem a držením tlačítka. Po projetí vozu a puštění tlačítka se jazyky výhybky zase vrátily do původní polohy. Ovládání se nejspíš nacházelo vlevo od dveří domu - místo je ve výši očí a vedl k němu kabel. Tento princip mohl být použit na více místech v Praze, kde existovaly občasně pojížděné manipulační troleje. 16.6.2012 NX
Pod charakteristickou stopou po trolejové růžici je patrná stopa po kabelu na zdi. Nad popisným číslem domu je kovová konzola. I k ní vedl od výhybky kabel. Bylo i tady návěstidlo výhybky? 16.6.2012 NX


Kabelová trasa byla pěkně vidět při pohledu zdola.16.6.2012 NX


Přesně naproti růžici s konzolou je tento otisk po růžici. Zde byl příčný převěs s výměnovými tělesy výhybky. 16.6.2012


Asi 5 metrů vlevo je další stopa po růžici. Tady byl další příčný převěs, tentokrát nesoucí obloukové svorky odbočující stopy. 16.6.2012


Kořenského ulice. Tady lze také ještě najít nějaké zbytky této krátké jednostopé tratě. Ta se o pár desítek metrů dál na Arbesově náměstí napojovala sjezdovou výhybkou na trať na Strahov. 16.6.2012


Zborovská ulice směrem ke smyčce Újezd.  5.9.2006


Další stopy po růžicích. 4.7.2012


Dochované růžice ovšem již ve Zborovské nenajdeme. 4.7.2012


Vodní ulice. Tady vedla od roku 1967 do roku 1972 dvoustopá spojovací trať mezi Zborovskou ulicí a náměstím Kinských (Sovětských tankistů)  5.9.2006


Zbytky trolejových závěsů na křižovatce Zborovská - Vodní. Dvoušroubový závěs vpravo byl instalován až roku 1967, kdy byla zrušena trať na smyčku Újezd a místo ní vybudována spojka do Vodní ulice. 16.6.2012


Zbytek trolejového závěsu ve Vodní ulici. Zde již byly použity novější dvoušroubové růžice. 16.6.2012


Příjezd ke křižovatce s Petřínskou ulicí. Začátek blokové smyčky. 4.7.2012


Trolej od Dienzenhoferových sadů se zde stáčela doleva do Petřínské a křížila protisměrnou trolejovou stopu. V protilehlém rohu křižovatky jsou na domě stopy po závěsech šikmých převěsů. 4.7.2012
Petřínská ulice. V době provozu trolejbusů byla ulice jednosměrná opačně než dnes. Pohled proti směru jízdy trolejbusů. 16.6.2012


Stopy po trolejových závěsech v Petřínské ulici. 16.6.2012


Stopy po trolejových závěsech v Petřínské ulici. 16.6.2012


Ulice Újezd s tramvajovou tratí, se kterou trolejbusová stopa vedla v souběhu několik desítek metrů. Staré růžice na budovách nesly kdysi trolej obou trakcí. 16.6.2012


A zatáčíme vpravo do Plaské ulice. Konečná stanice. V Plaské ulici se dochoval celý soubor trolejových růžic. I když některá občas zmizí při opravě fasád. 16.6.2012


Nároží ulic Újezd a Plaská. Vpravo nahoře vidíme dvojici trolejových růžic vedle sebe. 16.6.2012, 19.2.2006


Trolejové růžice na levé straně v Plaské ulici. 16.6.2012


Zde někde byla nástupní stanice linky 59 do Chuchle. 16.6.2012


Trolejové růžice na pravé straně ulice. 16.6.2012


Trolejová růžice na domě s někdejším názvem U Cisterciáků v Plaské. Od doby pořízení prvního snímku dostal dům novou fasádu, nápis zmizel, ale růžice tam zůstala. Dokonce to vypadá, že je natřena novým ochranným nátěrem, a tvoří tak výrazný dekorativní prvek fasády. 19.2.2006, 16.6.2012, 16.6.2012

Trolejové závěsy nad vinárnou Zlatý had. 16.6.2012


Pohled do Plaské ulice od Zborovské. Množství trolejových růžic je dobře patrné. Od doby pořízení snímků ovšem již tu a tam nějaká zmizela. 19.2.2006


Pohled do Zborovské směr Chuchle. Smyčková trolej přicházela zprava. Dnes je ulice již zklidněna a přestavěna, přibyl cyklopruh a byly upraveny přechody pro chodce. 16.6.2012


I v následujícím jednostopém úseku smyčky ve Zborovské ulici se dá ještě něco málo nalézt. Trolej tudy vedla zpět do Chuchle. 4.7.2012


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie