Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Na Pomezí

Komunikace spojující Košíře a Jinonice, vedoucí po úbočí stolové hory Vidoule. Dříve existovala jako místní spojení, ale časem se kvůli nestabilnímu svahu přestala používat. MHD po ní nikdy nejezdila, i když se zde plánovala, ulice sloužila místní dopravě a dnes je provozována pouze pro osobní automobily a zejména cyklisty. Od té doby je oblast košířské lokality Cibulka dopravně slepá a je odkázána na jedinou autobusovou linku 123.

O zprovoznění této komunikace se usilovalo již v 90. letech, mimo jiné i kvůli zamýšlenému projektu Trolejbusy Anděl - Jinonice, nicméně se objevila další překážka, a to v podobě nesouhlasu několika málo obyvatel - restituentů pozemků, kteří rekonstrukci blokují. Tento stav trvá víceméně dodnes. I když část ulice Na Pomezí v blízkosti křižovatky s ulicí Naskové je již řadu let stavebně připravena včetně zastávkových zálivů, dílo nebylo nikdy dokončeno. Zprovoznění ulice Na Pomezí pro MHD vyžaduje důkladnou rekonstrukci a zajištění svahu, což nebude jednoduché mj. díky památným stromům a blízkosti přírodní památky Vidoule.  Nicméně je proveditelné.

Žlutá barva značí navrženou rekonstrukci. Ve střední části je vhodné vytvořit rozdvojení směrů kvůli památným stromům.

V souvislosti s budováním této komunikace lze uvažovat o přestavbě  křižovatky Karlštejnská - Pod Vidoulí - Puchmajerova - Klikatá do podoby kruhového objezdu (dnešní možnosti stavby kruhového objezdu jsou ovšem omezenější, než jak je uvedeno na mapě - dlouhá léta volný prostor mezi ulicemi Na Pomezí a Klikatá byl v roce 2014 využit jako stavební pozemek pro bytový dům).


 

Parametry

Délka komunikace

650 m

jen úsek navržený na rekonstrukci

bez kruhového objezdu

Navržená šířka

7,5 m

nebo 2 x 3,75 m (v rozdvojení)

variantně 4 - 5 m se střídavým provozem a signalizací

MHD

trolejbus, autobus

Počet zastávek

2

včetně zřízení zastávky v již existujících zálivech v  "hotové" severní části ulice

Levnější alternativou by bylo ponechání zúžené místní komunikace šířky přibližně 4 - 5 m a její rekonstrukce, přičemž provoz by byl umožněn pouze MHD, cyklistům a dopravní obsluze. Pak by bylo vhodné provoz v obou směrech řídit střídavě světelnou signalizací. V takovém případě lze v lokalitě uvažovat např. o midibusové lince Kavalírka - Turbová - Na Pomezí - Jinonice.

Poslední aktualizace 12. 09. 2015

NAHORU