Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Možnosti rozvoje sítě metra


Prodloužení metra C z Hájů do Petrovic

Schéma možného prodloužení metra C. Nová konečná stanice nese název Petrovická.


 

Základní myšlenkou je odlehčení stávajícího terminálu Háje, který je od přesunu příměstských linek 381, 382, 383 a 387 z Depa Hostivař dosti vytíženým uzlem. Současné ukončení příměstských linek na Hájích má tyto nevýhody:

  • Prostor terminálu Háje je malý a neposkytuje cestujícím dostatečný komfort při čekání na příměstské linky, kde se odbavuje předními dveřmi a nástup proto trvá déle. Odbavení se prakticky odehrává u jediného zastávkového sloupku, druhý slouží pro městskou dopravu.

  • Nedostatečný počet zastávkových sloupků a krátká délka jednotlivých zastávek (stanovišť), neumožňujících zejména v prostoru smyčky staničení dvou vozů za sebou.

  • Velmi malý prostor pro odstavy autobusů. Zejména autobusy příměstských linek musí po vysazení cestujících jezdit na odstavy zpět na smyčku Jižní Město na konci sídliště, a po pauze se zase na terminál vracejí nabrat cestující, čímž najíždějí zbytečné jalové kilometry. Odstavování busů na smyčce Jižní Město může být i do budoucna problémem v případě realizace tramvajové trati Spořilov - Háje a jejím ukončení na smyčce Jižní Město. 

  • Dlouhodobější záměr Městské části Praha 11 na celkové zkulturnění a revitalizaci celého prostoru Háje. V lokalitě možná dojde časem k výstavbě lokálního centra, možná i nové radnice a u metra je snaha zřídit nějaké náměstí, prostor pro setkávání atd., takže je vhodné tam ty autobusy poněkud omezit.

  • Nexistence kapacitního parkoviště P+R u metra, pro které Háje prostě nejsou vhodnou lokalitou.

Nabízí se tedy možnost prodloužit metro C někam dál. Protože na metro C spáduje i velká část sídliště Petrovice (jízdní doba bus+metro do centra Prahy vychází s použitím trasy C lépe než s použitím trasy A ze stanice Skalka), je vhodné ukončení metra přesunout právě na jižní konec sídliště Petrovice, kde je místo pro vybudování jak dostatečně kapacitního terminálu MHD a PID s nástupišti a odstavy, tak pro záchytné parkoviště P+R pro přibližně 200-250 vozidel.

 

Technické a prostorové řešení prodloužené trasy metra. Jízdní doba metra Petrovická - Háje by byla asi 4 minuty.


 

Vidíme, že terén je značně členitý, to ovšem může být pro stavbu spíše výhodou. Prakticky vůbec nemusí být použity ražené tunely, vše je hloubené nebo povrchové, čímž se stavba zlevní. Snad jen pod Štichovou ulicí by se dalo uvažovat o kratších úsecích ražených tunelů kvůli menší zátěži místních obyvatel. Trať je vedena směrem od obratových kolejí stanice Háje napřed v tunelu, pak vychází na povrch a jde po náspu vedle Novopetrovické ulice. Asi nejdražší položkou bude most, kterým je třeba překlenout údolí potoka Botič a jeho přítoků od Milíčovských rybníků. Vzhledem k ochraně přírody a územnímu systému ekologické stability, jehož je údolí Botiče významnou součástí (biokoridor), by na mostě měla být instalována nějaká protihluková opatření.

Konečná stanice Petrovická je uvažována jako hloubená, s jedním vestibulem do prostoru křižovatky Archimédova - Novopetrovická a s výstupem na uvažovaný terminál MHD na stávajícím poli směrem k Uhříněvsi. Vejde se tam i parkoviště P+R. Za stanicí (pod terminálem) budou 2 obratové a 2 odstavné koleje, všechny s délkou na 1 soupravu metra.

Výhodou tohoto řešení je nejen prostor pro terminál a parkoviště, ale i to, že část obyvatel Petrovic, kteří nyní spádují autobusem k metru C, bude mít tuto trasu metra nyní v docházkové vzdálenosti. Zbytek bude nadále k metru dojíždět nějakým kapacitním povrchovým prostředkem (tramvaj, autobus, trolejbus). Lze tedy omezit autobusové spojení mezi Petrovicemi a Jižním Městem na 1 linku, vedenou přes Staré Petrovice pro místní obsluhu a zajištění lokálních vazeb. Linky PID od Uhříněvsi, Říčan, Kostelce nad Černými lesy atd. by byly ukončeny právě v Petrovicích.

Vzhledem k tomu, že již dnes značná část obyvatel Petrovic, Uhříněvsi a příměstské oblasti kolem Říčan a Kostelce nad Černými Lesy spáduje na metro C Háje, lze předpokládat, že cestujících na trase C po jejím prodloužení poněkud přibude, ovšem nárůst nebude nijak dramatický.

 

 

NAHORU