Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Hostivař - Petrovice

Tramvajová trať určená k obsluze sídlišť Petrovice a Horní Měcholupy a jejich napojení k metru A jako alternativní řešení v případě, že by nebyla realizována trolejbusová trať. Nahradí tedy částečně především frekventovanou autobusovou linku 125, nebo přesněji její část dříve označovanou 271, směrem k metru A.

V podstatě jsou dvě možnosti, jak trať přivést k metru.

A zatímco trať na Skalku může být otázkou velmi blízké budoucnosti a mohla by být vybudována poměrně rychle, trať na Průmyslovou je spíš záležitostí vzdálené budoucnosti, protože je do značné míry závislá na dalším rozvoji metra A v oblasti Hostivaře a dalších změnách území.

Trať na Skalku

Asi nejjednodušší varianta, jak dostat tramvaje do Petrovic. Nevyžaduje budování nákladných mostních konstrukcí, nebo dokonce nových stanic metra atd. Podstatou je vybudování tramvajového napáječe z prostoru Petrovic v tradiční stopě MHD, s napojením na smyčku Nádraží Hostivař, za současného využití stávající tramvajové tratě Švehlovou ulici (Zahradní město - Hostivař). Středem ulice Na Padesátém je vybudován nový krátký úsek tratě k terminálu u metra A Skalka, kde je trať ukončena dvoukolejnou smyčkou. Kvůli jednoduchosti řešení i kvůli komplikovanosti situace v okolí není řešeno případné pokračování tratě dál, i když by bylo aspoň teoreticky možné.

Trať zachovává přirozenou spádovost obyvatel sídliště Petrovice k metru A Skalka, a mimoto dává možnost výrazného oživení tramvajové trati v Hostivaři, dnes poněkud zkomírající - přilehlé obytné celky jsou totiž dnes obsluhovány frekventovanými autobusovými linkami v souběhu s tramvají, což není příliš vhodné.

Vzhledem k tomu, že v prostoru Hornoměcholupské ulice probíhá od roku 2014 nová výstavba stovek bytů, a také vzhledem ke stísněnosti Milánské ulice, probíhající esovitě středem sídliště, se nabízí varianta vedení tramvajové trati po Hornoměcholupské ulici, tedy kolem nádraží Horní Měcholupy a po obvodu stávajícího sídliště, kde je pro tramvajovou trať dost místa a lepší podmínky než v Milánské. Obsluha střední části sídliště je ponechána v podobě autobusových linek. Naproti tomu vedení tramvajové tratě zeleným koridorem napříč sídlištěm (který je patrný i na snímcích) není vhodné kvůli tudy vedené trase hlavního plynovodu (možné riziko bludných proudů atd.)

V železniční stanici Praha Hostivař a v budoucí  stanici Praha Zahradní Město je umožněn přestup na vlaky příměstské dopravy.  Asi nejdůležitějším vztahem bude napájecí tramvajová linka k metru na Skalce, ale může se hodit i přímé spojení tramvají do centra Prahy např. prodlouženou linkou 22 nebo 26.

Varianta Gercenova


Základní varianta. Tramvajová trať vedena ulicemi Plukovníka Mráze - přes dnešní zastávku MHD Gercenova - a Hornoměcholupskou, s průjezdem smyčkou Nádraží Hostivař. Smyčka Petrovice je umístěna poblíž Novopetrovické ulice a tamní smyčky autobusů MHD na jižním konci sídliště.

Varianta K Lesoparku


Zde je tramvajová trať vedena  v celé délce Hornoměcholupskou. Tramvaje jedoucí do Petrovic tedy nejedou přes smyčku Nádraží Hostivař, ale odbočují už na Hostivařské a jedou přes zastávku K Lesoparku. To je méně výhodná varianta, zejména pro obyvatele sídliště Hornoměcholupská.

Varianta Milánská


Klasická varianta vedení tramvajové tratě Milánskou ulicí. V tomto případě tramvaj projíždí středem sídliště a autobusové linky jsou vedeny Hornoměcholupskou ulicí.

 

Schématický zákres smyčky Skalka. Je umístěna na volném prostranství mezi ulicemi Na Padesátém, Dürerova a Rabakovská.  Jsou patrné zastávkové ostrůvky u východů z metra.

Trať může být vybudována poměrně rychle, což je její největší výhoda. Komplikací, která by mohla stavbu ovlivnit, je umístění plynového potrubí pod prostranstvím smyčky a dráty vysokého napětí v její blízkosti. S plynovým potrubím ovšem může být problém i na sídlišti Petrovice, kde zamýšlená trať plynovod několikrát kříží.

 


 

Trať ke stanici metra Průmyslová

Toto řešení přichází do úvahy ve vzdálené budoucnosti, pokud by byla tato stanice metra vybudována.


Trať je vedena Průmyslovou ulicí po straně komunikace na samostatném tělese (Prostředkem trať není možno vést kvůli inženýrským sítím.) Železniční trať v Hostivaři podejde hloubeným tunelem umístěným pod stávající komunikací Průmyslová (i pod podjezdem). V uzlu Nádraží Hostivař se počítá s částečně podzemní stanicí podobného uspořádání, jako je např. na Vltavské.

V oblasti stanice metra Průmyslová je navržené poněkud komplikované mimoúrovňové křížení pro napojení tratě od Ústředních dílen DP. Počítá se totiž s průběžnou dopravou - např. linka jezdící po Černokostelecké ulici pojede od Ústředních dílen napřed kolem stanice metra a pak do Hostivaře, Měcholup a Petrovic (příp. opačně), linka 26 z Hostivaře na Průmyslovou, 22 z Hostivaře do Petrovic atd.

I zde je možné vést variantně tramvajovou trať Hornoměcholupskou ulicí místo Milánské.


 

K tramvajové trati do Petrovic existují i stavebně levnější trolejbusové varianty navrhovaného spojení. Varianty umožňují i prodloužení tramvajové trati z Průmyslové dále do prostoru Štěrbohol.

 

Poslední aktualizace 05. 10. 2023

 

NAHORU