Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Tratě na Václavském a Staroměstském náměstí

Jedná se o obnovu tradičních tramvajových tratí na Václavském náměstí a v ulicích Národní třída, na Příkopě a 28. října. Tramvajová obsluha centra města se jednoznačně jeví jako výhodnější a nadčasovější řešení než zvažované midibusy a minibusy.


 

V prostoru Václavského náměstí je trať vedena převážně v ose náměstí, které by bylo k tomuto účelu architektonicky vhodně upraveno (architektonické soutěže již proběhly a výsledky byly zveřejněny) zároveň s výraznou redukcí automobilové dopravy. V horní části Václavského náměstí (v křižovatce s Opletalovou ulicí) je trať svedena ke straně na komunikaci kolem bývalého Domu Potravin, aby zůstal zachován velký shromažďovací prostor u sochy svatého Václava (tak, jak to před několika lety navrhl Ing. Martin Šubrt).

Ve střední části Václavského náměstí by měla být kompletní tramvajová křižovatka umožňující jízdu do všech směrů. To umožní v případě jakékoliv mimořádné události nebo výluky na vytížených centrálních tratích operativně přizpůsobit linkové vedení. Další výhodou by bylo přesunutí centrálního přestupního bodu noční tramvajové dopravy z Lazarské do přirozenější polohy na Václavské náměstí.

Vedení tratě u sochy knížete Václava

Vítězný návrh architektonické soutěže, vypsané Prahou 1. Jinak kvalitní návrh má jednu nevýhodu - koleje obcházejí (svírají) pomník z obou stran, jako to bylo kdysi. Shromažďovací prostranství dole pod sochou tak zanikne. Socha bude zadrátována příčnými převěsy trolejí.


 

Lepší úprava, navržená již Martinem Šubrtem. Shromažďovací prostranství je zachováno, včetně pietního místa obětí totalitních režimů (ten zelený ostrůvek). Obě koleje vedeny po severní straně náměstí, do jeho osy se dostávají až v prostoru křižovatky s Opletalovou ulicí. Trolej může být upevněna jednostranně, na výložnících, takže v okolí sochy nebude vadit.


 

Trať ve Starém Městě

V návrhu tratí je obsažena i zcela nová tramvajová trať, vedená Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí a pokračující Dlouhou třídou na Revoluční. Pro zlepšení dopravní obsluhy starého města lze také uvažovat o výstavbě druhého vestibulu stanice metra A Staroměstská - vycházel by do prostoru náměstí Franze Kafky.

NAHORU