Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí

 


Druhá tramvajová trať Bruska (Hradčanská) - Dejvická

V souvislosti se zamýšlenou výstavbou tramvajových tratí Dejvice - Suchdol a případně Podbaba - ZOO - Bohnice se objevuje zajímavý problém, který je ještě umocněn publikovaným vítězným architektonickým návrhem na rekonstrukci Vítězného náměstí (publikováno v listopadu 2018).  Tím problémem je nedostatečná kapacita křižovatky Prašný most a trati ve Svatovítské ulici pro zamýšlený budoucí tramvajový provoz. Studie totiž ukazují, že pokud mají jezdit 2 tramvajové linky po Evropské třídě na Dědinu, další 2-3 linky do Suchdola a další 2 linky pro spojení Dejvice - ZOO - Bohnice - Kobylisy, nevyhneme se tomu, že se tyto linky všechny sjedou ve Svatovítské ulici. K tomu lze připočíst ještě další provoz tří, možná čtyř linek přes stanici Hradčanská (Bruska) na třídě Milady Horákové ve směru Petřiny, Bílá hora a příp. Stadion Strahov, a zjistíme, že na Prašném mostě musíme v tomto finálním stavu vykřížit nebo provézt až 11 tramvajových linek, a to už v kombinaci s individuální dopravou a výjezdy z tunelu Blanka ta křižovatka nezvládne. Je tedy třeba hledat způsoby, jak část linek převést do jiné trasy.

Nabízí se tedy vybudování druhé tramvajové trati mezi stanicemi Bruska (Hradčanská) a Dejvická. Ale jak to provést?

  • Základním předpokladem je, že železniční trať 120 do Kladna a na letiště Václava Havla půjde v oblasti Dejvic pod zem. To je ostatně zamýšleno, takže případnou druhou trať je nutné budovat až po modernizaci železnice.

  • Dále je potřeba nalézt vhodné trasování tramvaje městskou zástavbou Dejvic - a tady se nabízejí dvě možnosti. Buď ulicí Dejvickou, nebo variantně ulicemi Pelléova a Československé armády kolem radnice Prahy 6.

  • A dále bude zapotřebí vyřešit napojení nové trati do křižovatky Vítězné náměstí.

Vítězný návrh architektonické soutěže o rekonstrukci Vítězného náměstí, publikovaný v listopadu 2018. Tramvajová trať je přeložena do nové polohy, uprostřed náměstí je odpočinková zóna. Na první pohled docela pěkné, ale v podstatě to neumožňuje další rozvoj nebo posílení tramvajové sítě a konzervuje to stávající stav.

V této podobě náměstí tedy rozšíření tramvajové sítě z Dejvic směrem do Bohnic patrně nebude možné. Návrh také neřeší obsluhu areálu ČVUT a dalších vysokých škol tramvajemi (např. linkou 28 Strahov - Vítězné nám. - Suchdol) - docházkové vzdálenosti od tramvaje do univerzitní čtvrti budou dosti velké.

Návrh se ovšem patrně dá upravit tak, aby umožňoval napojení další tramvajové trati ulicí Dejvickou nebo ulicí Československé armády.


 

Vedení alternativní tramvajové tratě Dejvicemi

V zásadě se nabízejí 4 možnosti.

Varianta 1


Vedení tramvajové trati Dejvickou ulicí. Vychází ze starší myšlenky přeložky tramvajové trati ze Svatovítské do Dejvické ulice. Zde je ovšem vedení trati upraveno tak, aby nová trať vycházela přímo z křižovatky Špejchar. Na Brusce (Hradčanské) jsou tedy dvě tramvajové zastávky - stávající jižně od zamýšlené podzemní železniční stanice, a nová, umístěná severně od ní. Budou třeba terénní úpravy v prostoru Dejvické ulice - zbourání železničních skladišť a kamenné zdi.

Takto lze vhodně doplnit i výše uvedený architektonický návrh náměstí. Nevýhodou je jedna společná zastávka pro všechny linky, které směřují do oblasti Vítězného náměstí. To může být slabým místem návrhu.

Varianta 2


Vedení tratě ulicemi Pelléova a Československé armády. Výhodou tohoto řešení je, že bude konečně vyřešena obsluha radnice ÚMČ Prahy 6. Bude ovšem třeba poněkud rozšířit Pelléovu ulici, což si vyžádá kácení několika stromů. I tato trasa se dá doplnit do architektonického návrhu, nevýhoda společné zastávky a tudíž slabého místa na Vítězném náměstí ovšem zůstává. Další menší nevýhodou je větší vzdálenost zastávky Pelléova od stanice Bruska (Hradčanská), což lze řešit vhodnou kombinací linkového vedení tak, aby každá linka zajížděla vždy přímo aspoň k jedné stanici (vestibilu) metra A (Hradčanská, Dejvická).

Varianta 3


Vedení tratě ulicemi Pelléova a Československé armády s krátkou spojkou po severovýchodní straně Vítězného náměstí. Toto řešení odstraňuje nevýhodu předchozích dvou variant, lze ovšem očekávat určitý nesouhlas veřejnosti nebo veřejné správy - přece jen v tomto návrhu tam bude větší podíl ploch zabraných tramvajovou dopravou, na úkor odpočinkových a pěších ploch.

Varianta 4


Vedení tratě ulicemi Pelléova a Československé armády s průsečnou křižovatkou uprostřed Vítězného náměstí. Provozně asi nejvýhodnější řešení, které ovšem zcela opouští dosavadní koncepci náměstí i navržený architektonický záměr. Uprostřed náměstí je "plná hvězda", umožňující jízdu tramvají do všech směrů, a světelně řízená křižovatka. Pouliční život na náměstí se zde ovšem "kouskuje" v jednotlivých segmentech náměstí přeťatého vozovkami a tramvajovými tratěmi.

Ve všech návrzích je dále doplněna dvoukolejná spojka Šolínovou ulicí pro tramvajovou linku 28 Strahov - Vítězné nám. - Suchdol, obsluhující v tradiční trase univerzitní areál. Tím jsou vytvořeny předpoklady k náhradě autobusové linky 143 tramvajovým spojením. Návrh umožňuje i případnou budoucí náhradu autobusové linky 180 tramvají, ale pokud tato linka bude zachována v autobusové nebo trolejbusové podobě, je možné i její ukončení blokovou smyčkou (od Svatovítské) ulicemi Generála Píky a Gymnasijní, Evropskou a přes náměstí zpět na Svatovítskou, přičemž pro výstup, odstav a nástup jsou využity stávající zastávkové zálivy u západního vestibulu stanice metra Dejvická a mimoto vznikne ještě nácestná zastávka linky 180 v tramvajové zastávce na Vítězném náměstí.

Poslední aktualizace 24. 11. 2018

 

NAHORU