Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2022

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Dvorce - Pankrác, Dvorecký most

Tramvajová trať Dvorce - Pankrác je pokusem o obnovu tramvajových tratí zaniklých při zahájení provozu na lince metra C v roce 1974. Novým prvkem je propojení Jeremenkovou ulicí s Podolím a nový městský most spojující Smíchov a Dvorce. Tento most byl původně navržen v ose Jeremenkovy ulice, takže by v prostoru Dvorců vznikla úplná tramvajová křižovatka s jízdou do všech směrů (typu Palmovka). To je komplikované pro přestupy. Proto je most situován poněkud severněji, čímž bude umožněn přestup ve stanici Dvorce mezi směry Modřany - Výtoň a Pankrác - Smíchov (příp. Barrandov) u jedné nástupní hrany bez nutnosti přebíhání křižovatky. Dále se zlepší dopravní obslužnost v oblasti Zelené Lišky, kde povrchová doprava dnes chybí. Na Budějovické ulici bude možno pro koleje bez problémů využít střední dělící pás po kdysi zrušené trati, který je dodnes majetkem DP.

Jsou navrženy dvě varianty. První předpokládá v oblasti Budějovické trasu přes sídliště Antala Staška, tedy tak, jak to bylo kdysi, když ještě jezdila tramvaj na Ryšánku. Dále ulicí Na Strži kolem budoucí stanice metra D Olbrachtova a Jeremenkovou do Dvorců. Dvorecký most se v této variantě na smíchovské straně úrovňově kříží se Strakonickou ulicí.

Vedení tratě ulicí Antala Staška.
 

Druhá varianta předpokládá vedení tramvaje v oblasti Budějovické přímo Olbrachtovou a Jeremenkovou ulicí. Dvorecký most je tentokrát na smíchovské straně umístěn trochu výše, mimoúrovňově kříží Strakonickou ulici a je zaústěn do ulice Na Zlíchově těsně před nadjezdem přes železnici (což je asi lepší).

Vedení tratě Olbrachtovou ulicí.
 

Posunutá poloha Dvoreckého mostu je také výhodná i proto, že ho bude možné využít pro jednu nebo obě trolejbusové stopy zamýšlené tratě ze Smíchova do Braníku a na Lhotku, pro případ, že z nějakého důvodu nepůjde vybudovat trolejbusovou trať po Barrandovském mostě. Jednodušší trojúhelníkové tramvajové křižovatky se doplňují dalšími trolejbusovými stopami snadněji, než by tomu bylo u plné "čtyřcípé" tramvajové křižovatky.

Následují dva příklady, jak by mohl most vypadat v praxi. Poloha mostu byla zvolena tak, aby se na dvorecké straně pokud možno nemuselo nic bourat. Na druhém břehu most v obou případech kříží mimoúrovňově Strakonickou ulici. V prvním případě je zachována zastávka nekolejové MHD Lihovar ve stávající podobě.

________ tramvajové koleje

________ trolejbusová trolej

 


 

Ve druhém případě je vytvořeno jakési předmostí s propojením Nádražní a Strakonické ulice. Zastávka nekolejové MHD Lihovar je posunuta severněji do Nádražní ulice.

________ tramvajové koleje

________ trolejbusová trolej

 


 

Další možností by bylo posunutí té krátké spojovací komunikace mezi Strakonickou a Nádražní ještě o několik desítek či stovek metrů severněji nad areál Lihovaru. Vznikla by tak nová městská komunikace, která by byla začleněna do budoucího urbanistického řešení této části Smíchova.

V obou případech jsou vyznačeny červenou čarou i trolejbusové stopy pro případ, že by nebylo možné vést trolejbusovou trať po Barrandovském mostě. Návrh je samozřejmě použitelný i bez trolejbusové dopravy.

NAHORU