Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Želivského - Malešice (- Strašnice)

Tramvajová trať Želivského - Malešice, vedená osou sídliště Malešice - Počernickou ulicí, je také velmi starý záměr. O trasování tratě není pochyb, jedinou, ovšem dosti závažnou, překážkou ve stavbě je nutnost přeložky starého vodovodu z Káraného, který je trasován právě pod Počernickou ulicí. Diskuse se vedly také kolem zakončení tratě, příp. pokračování. Kolem roku 2023 se začíná blýskat na lepší časy, protože se po letech objevuje potřeba káranský vodovod rekonstruovat, čehož může být vhodně využito k vybudování tramvajové trati.

Byly zvažovány v podstatě tři možnosti, jak trať zakončit.

Varianta A


Varianta A. Nejjednodušší možnost je zakončení jednoduchou smyčkou v blízkosti dnešní autobusové zastávky Sídliště Malešice, kde by zároveň byl přestup na autobusy a trolejbusy. Tady je ovšem možná spádovost jen k Želivského a chybí vazba ke stanici metra Depo Hostivař, příp. Průmyslová. Otázka ovšem je, zda je taková vazba vůbec potřeba.

 

Varianta B


Varianta B nahrazuje dříve zvažovanou variantu vedení trati Dřevčickou ulicí. Ta bude zaslepena v souvislosti s výstavbou křižovatky  Městského okruhu. Napojení tramvaje zpět na Černokosteleckou ulici se tedy děje přemostěním nádraží Malešice a Sazečskou ulicí k Depu Hostivař. Řešení je vhodné tehdy, pokud by byla i do budoucna zachována stanice metra Depo Hostivař a současně se uvažovalo o tramvajové obsluze Sídliště Petrovice. K ukončení tramvajových linek lze využít v roce 2022 vybudovanou tramvajovou smyčku Depo Hostivař.

 

Varianta C


Varianta C je tramvajová obsluha nejen Sídliště Malešice, ale i malešické průmyslové oblasti. Tento návrh se objevil před několika lety i v územním plánu a poté tiše upadl v zapomnění. Spádovost je opět ke stanici metra Želivského. Výhodou je celodenní obousměrné vytížení trati - tedy ráno dostředná zátěž obyvatel Malešic ze sídliště k metru a zároveň odstředná doprava zaměstnanců továren od metra do průmyslové oblasti, odpoledne opačně. Nyní se už o této variantě neuvažuje.  

Tato varianta je vhodná tehdy, pokud bude zachována stanice metra Depo Hostivař a nebude vybudována Průmyslová, protože mj. nekomplikuje křižovatku u Depa pro případné zavedení trolejbusů do terminálu MHD.

 

V roce 2023 se jeví jako nejpravděpodobnější vybudování varianty A - tedy se smyčkou poblíž stávající autobusové konečné Sídliště Malešice. V souvislosti s tím patrně dojde ke sloučení autobusových linek 195 a 188 do trasy Kavčí Hory - Čakovice a k náhradě jižní části linky 195 prodloužením linky 133 do sídliště Záběhlice (Jesenická).

V zastávce Sídliště Malešice je ve všech variantách přestup na autobusy nebo trolejbusy tangenty Strašnice - Vysočany.

 

 

Poslední aktualizace 05. 10. 2023

 

 

NAHORU