Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Mimopražská trolejbusová archeologie


Děčín


 

Trolejbusový systém v Děčíně vznikl v roce 1950 a během tří let byly pokryty takřka všechny základní směry. Tento rozsahem malý provoz byl do kopcovitého terénu velmi vhodný, ovšem časem se ukázalo, že poněkud předběhl svou dobu. Stísněné poměry města sevřeného údolím řeky Labe, nedostatečná a nekvalitní komunikační síť, rostoucí individuální automobilismus a nízké podjezdy pod železničními tratěmi, to vše bylo zdrojem komplikací a provozních problémů. K tomu se přidala levná sovětská ropa, což v roce 1967 vedlo k rozhodnutí provoz zrušit. V roce 1970 byla zrušena trať přes Rozbělesy. 14. 12. 1973 byl provoz v celé síti ukončen a nahrazen autobusovou dopravou, která tvoří MHD v Děčíně dodnes.

Město má asi 54 000 obyvatel a komunikace s výrazným stoupáním, které leckde dosahuje odhadem 9-10 procent. Ve městě se dodnes dochovalo až neuvěřitelné množství různých památek a stop po trolejbusovém provozu.

Hertlova přehledná mapa trolejbusové sítě v Děčíně.


 

V současné době Děčín o trolejbusech zatím neuvažuje. Dopravní situace ve městě se ovšem zvolna zlepšuje, v roce 1985 byl vybudován nový most přes Labe a v letech 2001-2004 probíhala modernizace nádraží a železniční trati Praha - Drážďany, takže nízké podjezdy pod tratí jsou již také většinou minulostí. Podmínky by tedy byly rozhodně lepší než v 60. letech. Uvidíme, zda se někdy v budoucnu návrat trolejbusů podaří.

Další informace:

 

 

Poslední aktualizace 6. 3. 2019.

 

NAHORU