Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Děčínská trolejbusová archeologie


Zrušená trať Náměstí Svobody - Masarykovo náměstí - Podmokly

 

Centrální část páteřní tratě Kamenická - Chrochvice. Dána do provozu 1950, zrušena 1973. Z Náměstí Svobody vedla ulicemi Březinova, Komenského náměstí, Sládkova, Československé armády a 28.října na Masarykovo náměstí. Dále ulicemi Radniční a Tyršova, přes starý most přes Labe na Labské nábřeží a ulicí Československé Mládeže do Podmokel, kde se před hlavním nádražím napojovala na ostatní tratě.

 

Snímky na této straně byly pořízeny 12. 8. 2009.

 

Pohled z náměstí Svobody do Pohraniční ulice. Tento nový hlavní tah centrem města nahradil, zejména pokud jde o MHD, starou trolejbusovou trať, která vedla odlehlejšími ulicemi.


Masarykovo náměstí - hlavní děčínské náměstí. Na snímku vlevo trolejbusy přijížděly kolem kostela z náměstí Svobody, na pravém snímku je pohled směrem ke staré radnici (dnes soud) a starému mostu přes Labe.
Na domě proti radnici najdeme stopy po růžicích, jedna z nich byla zcela nedávno čerstvě odříznutá.
Ostrá zatáčka z Radniční ulice do Tyršovy.


Zastávky v Tyršově ulici. Najdeme zde růžice i sloupy.
Na předmostí starého Tyršova mostu najdeme trolejovou růžici i s napínákem.
Pohled z Tyršova mostu směrem k zámku. Za pozornost stojí rekreační cesta na břehu řeky - jedná se o násep někdejší přístavní vlečky. Dnes je přístav o kus dál od centra a je napojen na železnici z druhé strany.
Tyršův most. V době provozu trolejbusů to byl jediný most přes Labe, který mohla využívat MHD.
Pohled z mostu na Labské nábřeží.
Děčínský zámek (kdysi asi hrad), v popředí jsou trolejbusové sloupy (lampy).
Pohled z Labského nábřeží k mostu, sloup (lampa) v popředí je trolejbusový.
Trolejbusový sloup (lampa se šipkami) na vnější straně oblouku na předmostí Tyršova mostu. V pozadí pseudogotický portál tunelu železniční trati do Drážďan.


Sloupů tu ještě před několika lety bylo mnohem více, většina jich ovšem byla vyměněna za tenčí, osmihranné lampy. Zbylo zde posledních 5 sloupů, na některých jsou dochované trolejové úchyty.
Labské nábřeží s trolejovými sloupy.
Růžice na domě pod skálou na Labském nábřeží.


Staré trolejbusové sloupy (lampy) na Labském nábřeží o kus dál.


Podjezd pod železniční tratí v ulici Československé mládeže. V době provozu trolejbusů zde byl jen malý klenutý kamenný podjezd, pro trolejbusy svojí světlostí nepříliš vyhovující. Dnes se podmínky pro provoz trolejbusů díky stavbě koridoru Praha - Drážďany výrazně zlepšily, takže by stálo za to uvažovat o jejich obnově.
Růžice na budovách v ulici Československé mládeže.


Ulice Československé mládeže. Městské muzeum v místním loveckém zámku a parčík se vzácným stromem jinanem dvoulaločným (na snímku vpravo).
Naproti parčíku s jinanem nalezneme v zemi základy trolejbusových sloupů. Trolejbusová trať pokračovala dále k nádraží.


 

 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii