Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Děčínská trolejbusová archeologie


Zrušená trať přes Rozbělesy

 

Trať dána do provozu v roce 1957, zrušena 1970. Vedena od Bažantnice přes průmyslovou čtvrť Rozbělesy ulicemi Dělnická, Ústecká a Podmokelská do městské části Podmokly. V jižní části Dělnické ulice byla vozovna trolejbusů, areál dnes využívá Dopravní podnik pro autobusy.

 

Všechny snímky na této stránce byly pořízeny 18. 8. 2011.

 

Areál Dopravního podniku za křižovatkou Bažantnice. Tady trať odbočovala od tratě do Chrochvic dvoustopým trojúhelníkem.


Dnešní areál Dopravního podniku města Děčína.


Původní trolejbusová vozovna byla podle uváděných plánků ovšem na druhé straně Dělnické ulice, kde je dnes odstavná plocha pro autobusy.


Růžice na budově poblíž odstavné plochy.


V Dělnické ulici trolejbusová trať poprvé křížila železniční vlečku. Tato místa jsou v Rozbělesích celkem tři. Pohled zpět k Dopravnímu podniku.


A pohled vpřed, do podjezdu pod hlavní železniční tratí na Prahu.


Na stropě podjezdu se dodnes dochovaly řady zbytků úchytů trolejových stop.


Podjezd na rozběleské straně železničního náspu.


Vyústění Dělnické ulice do Ústecké. Je vidět betonový trolejbusový sloup.


Z Dělnické ulice trať vedla vpravo do Ústecké. Na továrních budovách se nedochovalo nic (možná tady byly sloupy s výložníky)...


... zato na starých činžovních domech o kus dál toho najdeme docela dost.


Růžice na domech v Ústecké.


Levá strana Ústecké ulice.


Kostel s farou je asi jedinou památkou na  jádro někdejší obce Rozbělesy, než ji pohltil rozvoj průmyslu. Na kostele najdeme charakteristické stopy po trolejových závěsech.


O kus dál naproti kostelu je v zahradě dochováno několik  betonových trolejbusových sloupů.


Rozběleské trolejové sloupy.


Další růžice v Ústecké.


Ústecká ulice o kus dále směrem na Podmokly.


Opět se objevují staré domy s růžicemi a tovární budovy - ty už ovšem bez růžic. Za pozornost stojí i poměrně silná individuální doprava v místě.


Dlouhá, rekonstruovaná tovární hala. Je poměrně nízká, a tak je možné, že zde byla trolej umístěna na sloupech.


Některé jeřábové konstrukce zasahovaly do těsné blízkosti silnice s trolejbusovou tratí. Také to bylo důvodem poměrně brzkého ukončení provozu na této trati, protože manipulace s náklady občas poškozovaly trolejové vedení.


Dva pohledy z průmyslové zóny zpět směrem ke kostelu.


Zatáčka ústecké ulice a pokračování do Podmokel. Tady už není po trolejbusech ani stopy.


Podjezd pod hlavním nádražím je nově vybudován a nepochybně je vyšší, než ten původní. I křižovatka doznala změn.


Za podjezdem, na začátku Podmokelské ulice, můžeme najít další trolejové závěsy. Tu a tam některé přežívají i rekonstrukce fasád.


Výše v Podmokelské ovšem stopy díky novým fasádám pomalu mizí.


Křižovatka s Ruskou ulicí, kde se rozběleská trať napojovala na ostatní síť.


 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii