Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Děčínská trolejbusová archeologie


Zrušená trať Podmokly - Chrochvice

 

Obsluhovala jižní části města Děčína. Vedla z centra městské části Podmokly ulicemi Ruská, Dělnická, Želenická a Vilsnická. Vybudována v roce 1950, v roce 1966 prodloužena o několik set metrů dále na dnešní smyčku v Kosově ulici. Zrušena 1973.

 

Všechny snímky byly pořízeny 12. 8. 2009.

 

Smyčka Chrochvice. Byla vybudována až v roce 1966 a dnes ji využívají městské autobusy.


Rohový dům na křižovatce Kosova - Vilsnická. Zde bylo původní ukončení chrochvické trolejbusové linky. Obratiště bylo tvořeno rozdvojením trolejových stop. Od centra se zajíždělo do Vilsnické ulice (vpravo) a odtud se couvalo do Kosovy ulice (vlevo). Pravděpodobně samospádem se staženými sběrači, nelze ovšem vyloučit ani pomocnou trolejovou stopu (doplnění na trojúhelník).
Trolejové růžice na rohovém domě jsou zachovány dodnes.


Rozmanité trolejové růžice nebo stopy po nich na jednom z domů ve Vilsnické ulici.


Hospoda v Chrochvicích s trolejovými růžicemi.


Trolejové růžice na hospodě.


Detailní pohled na růžici. Narozdíl od těch pražských má více děr pro umístění závěsných ok.


Ještě jeden pohled na hospodu - Vilsnickou ulicí směrem ke konci tratě. Silnice je zde hodně úzká, tak kolem 5,5 m. Opěrná zeď ukazuje členitost a stísněnost zdejší zástavby. Ani se nechce věřit, že zde kdysi vedla trolejbusová trať.


Želenická ulice v odbočení z Vilsnické.


Zde, v horní části Želenické, je již více opravených domů, ale na některých přesto zůstávají růžice.


Růžice v Želenické ulici.


Růžice v Želenické ulici.


Růžice v Želenické ulici.


Želenická ulice od přemostění Chrochvického potoka směrem ven z města. Terén jako stvořený pro trolejbusy - pokud jde o převýšení.


Trolejové růžice ve střední části Želenické ulice poblíž pošty.


Klesání tratě k Bažantnici (vozovka je v době pořízení snímku v rekonstrukci).


Růžice na továrním domě na křižovatce Bažantnice - Dělnická - Želenická. V pozadí je vidět kus areálu Dopravního podniku s vozovnou.


Růžice na továrně v Dělnické.


Soubor trolejových sloupů (dnes lamp) v Dělnické ulici.


Lampy mají závěsné prstence pro trolejový převěs.


Zastávka Husitská na Dělnické ulici.


Růžice na dalších továrních budovách, poblíž zastávky Husitská.


Úsek Dělnické směrem ke křižovatce s Ruskou.


I zde najdeme trolejové růžice.


Sloup poblíž oválné okružní křižovatky Dělnická - Ruská - Hankova má dochována závěsná oka příčných převěsů.


Růžice na domě u křižovatky Dělnická - Ruská - Hankova.


Růžice na domě u křižovatky Dělnická - Ruská - Hankova.


Sloupy v Ruské ulici. Pohled od centra směrem ke křižovatce Dělnická - Ruská - Hankova.


Ruská ulice.


Růžice na domech v Ruské ulici.


Růžice na domech v Ruské ulici za ohybem tratě.


Podjezd v Ruské ulici. Nízké podjezdy pod železničními tratěmi byly velkou slabinou děčínského trolejbusového provozu. Vlevo pohled ve směru do centra,  vpravo pohled opačným směrem.
Sloupy v Ruské ulici. Sloup v popředí byl napájecí.


Křižovatka Ruská - Podmokelská. Tady se napojovala trať od nádraží (zprava).


Ruská ulice do centra. Hlavní trať vedla přímo.


Růžice na budově Okresní správy sociálního zabezpečení.


Dům na křižovatce ulic Ruská a Prokopa Holého v centru části Podmokly. Nezvykle velké množství trolejových růžic ukazuje místo, kde byla trolejová křižovatka, patrně dvoustopý trojúhelník. Trať od Chrochvic se zde napojovala na bynovskou trať.


Růžice na křižovatce Ruská - Prokopa Holého.


Růžice na křižovatce Ruská - Prokopa Holého.


Růžice na křižovatce Ruská - Prokopa Holého, na druhé straně ulice.


 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii