Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Mimopražská trolejbusová archeologie


Třebíč


 

Třebíč je moravské město s asi 40 000 obyvateli, vybudované v členitých podmínkách na svazích údolí řeky Jihlavy. Jádro města sevřené ve skalnatém údolí, vysoko nad ním položená sídliště a výrazné sklony komunikací jsou pro tohle město typické. Není divu, že se i zde objevily myšlenky na stavbu trolejbusové sítě. I zde sehrála jistou roli jaderná elektrárna - tentokrát Dukovany. V souvislosti s ní došlo v 80. letech k významnému nárůstu počtu obyvatel v sídlištích.

Někdy v roce 1986 se objevily první úvahy, následně byl vypracován projekt trolejbusové sítě, která měla ve dvou etapách výstavby zajistit všechny základní přepravní směry ve městě. Současně s tím probíhala výstavba průtahu městem - dnešní ulice Bráfova a Sportovní. Na tomto průtahu a na navazující Hrotovické ulici byly již s předstihem připraveny sloupy pro upevnění trolejového vedení a osvětlení.

 

Návrh linkového vedení trolejbusů v Třebíči z roku 1991.


 

Na jižním konci Hrotovické ulice se předpokládala vozovna pro 30 trolejbusů. Realizace celého záměru se zprvu plánovala v letech 1994 - 1999. Záměr se však odsouval a z mnoha důvodů se ho nepodařilo dotáhnout do konce. Jedním z nich bylo hrozící zadlužení města. Posléze bylo rozhodnuto o zastavení projektu a v MHD byla dána přednost plynovým autobusům. Uplatňují se zde mj. vozy TEDOM, které se zde v Třebíči vyrábějí.

Všechny snímky byly pořízeny 21. 8. 2009.

Řeka Jihlava s bazilikou a s židovskou čtvrtí Zámostí (nábřeží vpravo). Obnova této čtvrti, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, v letech 2000 - 2003, byla finančně náročná. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se ustoupilo od budování trolejbusové sítě.
Je to škoda, protože právě v kopcovitém terénu Třebíče mohly trolejbusy uplatnit své schopnosti lépe, než vozy se spalovacími motory, ať už naftovými nebo plynovými.


Pohled na autobusové nádraží a hlavní průtah městem.


Značné výškové rozdíly i na hlavních komunikacích - terén jako stvořený pro trolejbusy.


 

Další informace o rozvoji dopravy v tomto městě a regionu:

Ke stažení: projekt trolejbusové sítě v Třebíči - SUDOP Brno, 1991, soubor .pdf, 683 kB

 

Poslední aktualizace 6. 3. 2019.

 

NAHORU