Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Mimopražská trolejbusová archeologie


Zkušební trať Ostrov - Jáchymov


 

Krušnohorské hornické a lázeňské město Jáchymov bylo v letech 1963 až 2006 konečným bodem zkušební tovární trolejbusové tratě vedoucí ze závodu Škoda Ostrov, který se nacházel severně od města Ostrov v městské části Horní Žďár. Areál někdejšího závodu existoval ještě v roce 2018. Česká firma Škoda Ostrov vyráběla v rámci mezinárodní specializace v 60. až 80. letech trolejbusy prakticky pro celý východní blok, ale její trolejbusy bylo možné od 90. let najít např. i v USA (Boston, San Francisco i jinde).

Trolejbusová trať dosahovala místy sklonu 9-10 %, takže byla ideální pro testovací jízdy vyrobených trolejbusů v náročných horských podmínkách, sklonových i klimatických. V pravidelném provozu pro cestující veřejnost trať nikdy nesloužila, byť se to pro spojení lázeňského města Jáchymov např. s městem Ostrov a podkrušnohorskou železniční tratí přímo nabízelo. Trať byla v průběhu své existence několikrát upravována a nakonec snesena v roce 2006 po ukončení výroby v areálu Horní Žďár a převedení veškeré výroby trolejbusů do Plzně, do koncernu Škoda Electric.

Snímky z provozu zkušební trolejbusové tratě. Levý snímek je ze začátku tratě v Horním Žďáru před vjezdem do továrny, pravý snímek je pořízen na druhém konci tratě před radnicí v Jáchymově. Zdroj www.geocaching.com.


Trolejová smyčka při vjezdu do areálu Horní Žďár. Vpravo již odpojené torzo vjezdového úsekového děliče ve vratech areálu. Zdroj www.geocaching.com.
Zajímavý snímek, který někdy kolem roku 2006 před snesením tratě pořídil Jarda Rak. Jsou na něm vidět tahové výhybky mírně atypické konstrukce, patrně zkušebně namontované při poslední úpravě trati v roce 2003 ve smyčce, zřízené v lázeňské části Jáchymova na kruhovém objezdu na Agricolově náměstí.


 

Další informace a snímky: Pardubický spolek historie železniční dopravy - fotky tratě Ostrov-Jáchymov před zrušením.

Poslední aktualizace 6. 3. 2019.

 

NAHORU