Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Jáchymovská trolejbusová archeologie


Dolní část zkušební trati - Ostrov, Horní Žďár, závod Škoda

Závod Škoda Ostrov byl až do roku 2004 předním evropským výrobcem trolejbusů. Jeho výrobky se vyvážely zejména do východoevropských zemí, ale po roce 1989 i např. do USA. Po zrušení trolejbusové výroby a jejím přesunutí do Plzně areál soužil různým nájemcům a účelům, mj. i jako hřiště na paintball. Tovární areál existoval do roku 2019 a na jeho místě má vyrůst průmyslový a skladový areál. 

Následující snímky jsou z 10. 8. 2018.

Základy trolejových sloupů na hlavní silnici od Jáchymova k Hornímu Žďáru.
Pohled na silnici směrem k Jáchymovu. Ještě před pár lety tady byla spousta dochovaných sloupů. Byly zlikvidovány při rekonstrukci komunikace a výstavbě cyklotrasy.


Pohled od hlavní silnice k továrnímu areálu. Tady odbočovala dvoustopá trolejbusová trať k továrně.


Pohled na příjezd k továrně z přilehlého parkoviště.


Smyčka před areálem továrny byla jednostopě zatrolejována. Dvoustopá trolejbusová trať vedla do modré brány v pozadí.


Dochované základy trolejových sloupů na někdejší smyčce před areálem továrny.


Někdejší trolejbusový vjezd do továrny. Ve vratech byly napájecí kabely a úsekové děliče.


Hlavní budova závodu Škoda Ostrov. V roce 2018 se zde podařilo nejen objevit, ale i zachránit kompletní dokumentaci tovární výroby díky nadšenci a dopravnímu historikovi Ing. Tomáši Lösterovi a jeho kolegům.


Výrobní haly.


Celkový pohled na areál podniku Škoda Ostrov od silnice Ostrov - Jáchymov. V roce 2019 areál přestává existovat a plocha se uvolňuje novým skladovým a průmyslovým areálům.


 

Poslední aktualizace 5. 3. 2019.

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii