Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Jáchymovská trolejbusová archeologie


Střední část zkušební trati - Jáchymov, lázně a přilehlá zástavba

Střední část zkušební trolejbusové trati vedla z náměstí Republiky třídou Dukelských hrdinů na Agricolovo náměstí v lázeňské čtvrti a opouštěla město lesním úsekem směrem k Ostrovu - Hornímu Žďáru. Dochovaly se zde prakticky všechny trolejové sloupy, které byly zároveň lampami veřejného osvětlení.  

Následující snímky jsou ze 7. 8. 2018.

Tady začíná ulice Dukelských hrdinů a trolejbusové sloupy - lampy. Od zrušení trolejbusové trati byly sloupy nově natřeny na šedo a dál se využívají k osvětlení. Takže patrně nehrozí, že by v dohledné době zmizely.
Pohled zpět k náměstí.


Tady byly sloupy střídavě s převěsy i s výložníky. Tu a tam najdeme proti sloupu růžici na domě.


Tato část města už vypadá o něco lépe než ta historická kolem náměstí.

Další sloupy.


Sloupy jsou většinou po pravé straně ulice směrem dolů.


Dva druhy trolejbusových sloupů-lamp použitých na jáchymovské trati.


Budova bývalé školy a trolejové růžice na její fasádě. Sloup naproti se už nedochoval.


Trolejbusové sloupy pod bývalou školou.


Příjezd do dolní části třídy Dukelských hrdinů.


Blížíme se k lázním...

Stopy po růžicích na fasádě domu.
Tady byly asi dříve růžice na domech, teprve později byly doplněny sloupy. Stojí nezvykle těsně u fasád domů.
Proto nim jsou dochované základy sloupů kdysi zabetonovaných do opěrné zdi.
Úsek ulice Dukelských hrdinů nad Agricolovým náměstím. Pravý snímek ukazuje starý základ sloupu v nepojížděné části vozovky.


Příjezd k Agricolovu náměstí.
Kruhový objezd Agricolova náměstí. Středový sloup byl před lety stožárem trolejových oblouků a smyčky. V závěru existence trati zde byly umístěny mj. nové tahové výhybky.


Sloupy v křižovatce dnes mají více možností využití. V pozadí lázeňský dům Běhounek a další budovy radioaktivních lázní.
Výjezd s kruhového objezdu Agricolova náměstí směrem k Ostrovu.


Sloupy v prostoru autobusových zastávek Jáchymov, lázně.


Trať pod Agricolovým náměstím směrem k Ostrovu.
Trať pod Agricolovým náměstím směrem k Ostrovu.
Také zde nebyly použity výložníky, ale sloupy byly po obou stranách vozovky, s příčnými převěsy. Základy se dochovaly dodnes.
A jedeme směr Ostrov, Horní Žďár...


 

Poslední aktualizace 5. 3. 2019.

 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii