Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Jáchymovská trolejbusová archeologie


Horní část zkušební trati - Jáchymov, náměstí

V horní části města Jáchymov, kterou tvoří velmi protáhlé, několik set metrů dlouhé náměstí Republiky, se po někdejší zkušební trolejbusové trati dochovaly především trolejové růžice. Sloupy najdeme až v dolním konci náměstí.

Následující snímky jsou ze 7. 8. 2018.

Horní konec trati na prostranství před radnicí. Tady trolejbusová trať tvořila jednostopou smyčku. Nově upravené prostranství před kostelem ten původní prostor patrně trochu zmenšilo. A stejně jako tehdy je i zde autobusová zastávka. 
Pohled od radnice do náměstí Republiky směrem dolů k lázním. Vlastně se jednalo o velmi protáhlou blokovou smyčku, protože přes náměstí byla každá trolejová stopa vedena po samostatné komunikaci. Vozovky jsou oddělené poměrně širokým středním zeleným pásem, na kterém byly umístěny trakční sloupy.
Pohled opačným směrem, ke kostelu. V době pořízení snímku byla vozovka před radnicí v rekonstrukci. Dnes je uspořádání takové, že tato vozovka je hlavní silnicí, zatímco komunikace na snímku vpravo, kudy trolejbusy jezdily nahoru, je již jen místní obslužnou komunikací.
Růžice dochované na domech jsou již novějšího typu, korespondující se vznikem trati v roce 1963 (tento typ se vyráběl zhruba od roku 1961). Klasické ozdobné čtyřšroubové hvězdice, které známe z mnoha trolejbusových i tramvajových měst i z naší trolejbusové archeologie, zde nenajdeme.
Více růžic pohromadě prozrazuje převěsy trolejových oblouků. Příčné převěsy vedly ke sloupům na středovém pásu, které se tady ovšem už nedochovaly. Když se nepodařilo po převedená výroby trolejbusů do Plzně prosadit pravidelnou trolejbusovou linku spojující Jáchymov s Ostrovem, městský úřad v roce 2006 pochopitelně velmi tlačil na to, aby troleje zmizely.
V pozdější fázi existence trati byly růžice na historických domech postupně opouštěny a převěsy byly nahrazovány delšími výložníky na sloupech
Některé domy opravdu nejsou v dobrém stavu. Dnes můžeme pouze spekulovat, zda náhrada trolejových převěsů výložníky v 80. letech byla požadavkem tehdejších památkářů, nebo spíše již reakcí na neutěšený a neustále se zhoršující stav mnoha budov ve městě...
Další růžice.
Z těchto snímků je vidět mj. značný podélný sklon trati, dosahující místy až 10 %.
Omšelé fasády, zrezivělé trolejové závěsy...

Růžice najdeme po obou stranách náměstí. Podélný ani příčný sklon náměstí není všude stejný, ale místy se výrazně mění. Tyhle domy jsou v místech, kde je náměstí téměř vodorovné.
Stopy po trolejových sloupech ve středním zeleném pásu. Není jich mnoho, jsou to jen zasypané díry.
Pohled z dolní části náměstí Republiky zpět k radnici dává představu o členitosti terénu náměstí. Najdeme zde i dost domů udržovaných, v roce 2018 probíhá nejen rekonstrukce vozovek, ale i předlažba chodníků atd.
Konec náměstí Republiky. Tady začíná třída Dukelských hrdinů - a střední úsek se sloupy. Prakticky všechny dochované sloupy se využívají jako pouliční lampy. Samostatné trakční sloupy byly odstraněny.
 

Poslední aktualizace 5. 3. 2019.

 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii