Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Třebíčská trolejbusová archeologie


Nedokončená trať Purkyňovo náměstí - Bráfova - Hrotovická

Pozůstatek nerealizovaného trolejbusového projektu z roku 1991. Stavba trolejbusových sloupů byla součástí budování silničního průtahu městem. Dnes se sloupy využívají pouze k veřejnému osvětlení.

Následující snímky jsou z 21. 8. 2009.

 

V Bráfově ulici začíná před budovou Okresního soudu souvislá řada trolejových sloupů (lamp). Vede až k plánované vozovně v Hrotovické ulici.


Sloupy v prostoru zastávky MHD na Purkyňově náměstí před nemocnicí a na nájezdové rampě. Jsou umístěné proti sobě.


Sloupy o kus dál na nájezdové rampě křižovatky s ulicí Hrotovickou.


Most křižovatky Hrotovická - Bráfova - Sportovní překonává nejen průtah, ale i železniční trať 240 Brno - Jihlava. Bez tohoto přemostění by trolejbusová obsluha jižních částí města za železnicí nebyla možná. Podjezdy ve městě jsou většinou příliš nízké. Za pozornost stojí vysoké provedení sloupu, který není ukotven do konstrukce mostu.
Nejpádnějším důkazem, že zde měly být zavedeny trolejbusy, je tento samostatný sloup na mostě v křižovatce ulic Sportovní, Hrotovická a Bráfova. Umístění sloupů má umožnit trolejová odbočení na obě strany.


Dochovaly se i zbytky uklínování sloupu během stavby, což je poněkud nezvyklé.


Tento sloup je o něco silnější než ostatní. Patrně do něj měla být ukotvena jedna z větví trolejové výhybky (v době stavby se nepochybně počítalo s podvěsným systémem).

 


Pohled z mostu na hlavní průtah.


Sportovní ulice. I tady byly osazeny sloupy schopné nést trolej, výhledově se zde počítalo s vedením trolejbusové linky 2.


Pohled Hrotovickou ulicí směrem ven z města.


Zastávka v Hrotovické ulici, několik desítek metrů za přemostěním průtahu.


Sloupy v Hrotovické ulici.


Sloupy v Hrotovické ulici. V tomto úseku jsou umístěny střídavě.


Horní část Hrotovické ulice, na samém konci města. Tady někde měla být vybudována trolejbusová vozovna.


Ukázky vozidel MHD Třebíč. Některé autobusy jezdí na naftu.


Jiné jezdí na zemní plyn, čemuž se (po opuštění trolejbusových záměrů) dostává patřičné propagace.


 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii