Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusy ve filmu

Další filmy


Pět z miliónu

1959, režie Zbyněk Brynych

Pět povídek v jednom celovečerním filmu z miliónového města. Pro nás je zajímavý úplný začátek a úplný konec filmu, tedy začátek povídky Mistr a dvacátý učedník a závěr povídky Pavučina. Trolejbusová vozidla se zde nevyskytují, ovšem najdeme zde záběry tehdy nejmodernějších trolejbusových tratí v Praze - přeložky v Letňanech a Strakonické ulice.

 

Hned na úvod je jako podklad titulků použit záběr trolejového křížení na křižovatce Žitná - Štěpánská. Stopa vpravo dole ve směru nápisu "Zbyněk Brynych" směřuje na Václavské náměstí. Stopa ve směru nápisu "Vladimír Kalina" vede z Karlova náměstí k náměstí Míru. Oblouková stopa ve středu snímku je odbočení z Žitné do Štěpánské a bylo využíváno jak protisměrná stopa od Václavského náměstí a dále např. na Pankrác. Funkcionalistický dům v pozadí je na křižovatce dodnes.
Začátek první sekvence. Dnes už neexistující ulička v kolonii v Letňanech. Ta se nacházela přibližně poblíž dnešní velké křižovatky Letňanská - Kbelská, přesněji mezi novou Kbelskou a dnešní ulicí Kytlickou (součást sídliště Prosek). Odtud Jan Tříska vyjíždí.


Záběry zrušené trolejbusové tratě. Jan Tříska, jak jinak než na kole, vyjíždí na starou Letňanskou ulici. Vidíme betonový sloup bývalé trolejbusové tratě, která byla v roce 1956 přeložena o kousek dál.
A další sloupy v řadě (vlevo dole) na staré Letňanské. Kamera ovšem stále zabírá tvář a záběr je krátký, takže tady je lepší a názornější si to přehrát ve filmovém záznamu.
A nájezd na přeloženou trolejbusovou trať - nová Letňanská ulice otevřená roku 1956.
Betonové sloupy po obou stranách ulice a pružné párové závěsy trolejí - tak vypadala přeložka trolejbusové linky 58. Za pozornost stojí i cyklopruh na pravé straně silnice. Ten je patrný v místě i dnes, ovšem dávno již není vyznačen a splývá se zarostlým chodníkem. Jen ty stromky jsou o hodně větší. Někde v pozadí za cyklistou by se nacházely dnešní garáže Klíčov.
A ještě jeden záběr - tentokrát netrolejbusový. Jedná se o starou Kbelskou ulici. V té době řada výpadovek z Prahy vypadala právě takto.
 

Celá sekvence 1 (soubor .avi - 5,73 MB)

 

 

 

Záběr ze staré zbraslavské silnice (mezi Zbraslaví a Lahovičkami), kudy Luděk Munzar a Karla Chadimová přijíždějí na motorce do Prahy. Právě tudy mělo vést nikdy nedokončené trolejbusové pokračování z Chuchle na Zbraslav. Z historické silnice už dnes příliš nezbylo, topoly padly někdy kolem roku 2008 za oběť budování vnějšího okruhu a mimoúrovňové křižovatky Lahovičky.
Strakonická ulice na tehdejší hranici Prahy v Malé Chuchli.
Tento zastávkový záliv využívaly patrně jen autobusy ČSAD. Trolejbusy linky 59 by nejspíš ze zálivu nedosáhly sběrači na trolej (aspoň z tohoto snímku se to tak jeví).
Zastávka trolejbusů byla tehdy o kousek dál za zálivem (na snímku ji vidíme vpravo). Trolej byla na výložnících přibližně v ose komunikace.
Úsek trolejbusové tratě pod mostem Inteligence. Sloup pod obloukem mostu má výložník jen vpravo, pro trolej do centra, ve směru z centra byla trolej zavěšena do klenby mostu.
Zřetelně vidíme uspořádání troleje a umístění sloupů na středovém dělícím pásu - lampy byly od sebe vzdáleny asi 60 m, mezi nimi na polovinu vzdálenosti byly samostatné trolejové sloupy. Závěsy jsou pružné párové, klikatost troleje se tehdy ještě, jak vidno, nepraktikovala.
A ještě jeden záběr vozovky, úplně na konci se závěrečnými titulky - tentokrát v opačném směru a proti slunci. V pozadí most Inteligence.
 

Celá sekvence 2 (soubor .avi - 8,80 MB)

 

 

Další filmy

 

NAHORU