Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové události v Praze 

Historický moment po 45 letech - zkušební jízda trolejbusu po Praze

 

10. 10. 2017

 

Dne 10. 10. přesně v 10:10 se  napojil sběrači na trolejové vedení trolejbus a rozjel se vlastní silou pod pražskou trolejbusovou trolejí. Zkušební jízdy parciálního trolejbusu SOR TNB 12 Acumario v Prosecké ulici tak mohly začít. Byla to vlastně plánovaná pantografová zkouška. Probíhala tak, že jízda začínala na Palmovce, odkud vůz přejel na baterii na začátek trolejové stopy v Prosecké, kde došlo k natrolejení. 

 

Poté se trolejbus přesunul do zastávky Kundratka, kde bylo rovněž vyzkoušeno automatické natrolejení.


A pak následovala pracovníky DP a ostatními pečlivě sledovaná pomalá jízda vzhůru Proseckou.  Pomalu, do kopce, za zvědavých pohledů gumokolistů, proč se tak vlečeme. Sledoval se kontakt sběračů s trolejí. Zkouška má ovšem pomalou a rychlou část.


Atmosféra v trolejbusu. Jak vidno podle výstroje účastníků, jednalo se o pracovní akci, většina lidí byla z různých útvarů Dopravního podniku, ale i Ropidu apod., ale našlo se i pár šotoušů a pamětníků. 


Míjení s armádním vozem Tatra. Za pár dní tady projede jiná Tatra - historická T 400.


A jsme nahoře na Kelerce. Občas jsme sice trochu překáželi pravidelným autobusům, ale vše se zvládlo. Povede se výměna trakcí?


Vyjet na baterku až za konec stoupání Prosecké, na Proseku otočka a zase dolů. Bylo nutné vyzkoušet i natrolejení na Kelerce ve směru dolů. Správně a přesně zastavit tak, aby se sběrače trefily do stříšek, se ovšem zpočátku nepovede hned napoprvé a je nutné si to vyzkoušet.

 
Následuje opět jízda krokem po druhé trolejové stopě, a dole stažení sběračů a obrat vozu podobně, jako se to dělalo na starých trolejbusech v letech 1952 až 1956, když tu ještě jezdila linka 58, tedy ulicemi Prosecká a Zenklova. Jen do Hejtmánkovy ulice jsme nevjeli, ta nová komunikace hned vedle je pro jízdu prostředků MHD vhodnější.


Interiér trolejbusu Acumario.


Druhé kolo bylo již projeto maximální dovolenou rychlostí do kopce i z kopce. Nejspíš bez závad, žádný problém se nevyskytl. Jízdní doba Kundratka - Kelerka při této svižné jízdě pod trolejí byla asi 1 minuta. Trolejbus je prostě trolejbus. :-)

Na Kelerce proběhlo focení účastníků před trolejbusem. Uprostřed je řidič dnešní jízdy Honza Ryšánek.

 
Po návratu na Palmovku bylo nutné vyzkoušet i dobudku a další zařízení. A tak se zde setkala obě elektrická vozidla, která budou na Palmovce zkoušena - parciální trolejbus SOR TNB 12 Acumario a nový pantografový elektrobus SOR NS12.
Elektrobus SOR NS12. Při bližším zkoumání objevíme na střeše za prostředními dveřmi nenápadnou vodorovnou kontaktní lištu sběrače, který je jinak skrytý ve střeše.


 

NAHORU