Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti SM


 

Tratě na sídlišti Bohnice

 

V oblasti Bohnic existuje řada variant tras elektrické MHD. Standardně se počítá s obsluhou sídliště tramvajovými tratěmi, existují ovšem i možnosti kombinované obsluhy tramvajemi a trolejbusy, nebo jenom trolejbusovou dopravou. Trolejbusy tak můžou zajišťovat silné tangenciální spojení východním směrem s Prosekem, Vysočany, Malešicemi atd., tramvaje jsou zase vhodné ke kapacitnímu návozu k metru C a k tangenciálnímu spojení s metrem A v oblasti Dejvic, které na mapě města dosud chybí.

 

Základním návrhům tramvajových tratí v oblasti se věnujeme v sekci Tramvajové tratě, zde se podíváme na možnosti vedení trolejbusových tratí v kombinaci s tramvají. Těch možností je totiž, aspoň teoreticky, docela dost. Modrou barvou je v pláncích vyznačena navazující trolejbusová trať do Čimic, která zůstává stejná a na naše následující úvahy nemá vliv.

Legenda k mapám

 

-------    navržená tramvajová trať

-------    navržené trolejbusové tratě v Bohnicích

-------    navazující trolejbusové tratě

 

 

Varianta trolejbusů bez tramvají

 

Dnes již skoro zavržená varianta, jejíž výhodou jsou relativně nízké pořizovací náklady, ovšem značnou nevýhodou je hlavně nemožnost dalšího rozvoje, zejména absence nějakého spojení k Vltavě, k ZOO a do Dejvic.

 

Varianta pouze trolejbusové obsluhy sídliště bez tramvajových tratí. Nevýhoda tohoto uspořádání je zejména v tom, že řeší jen lokální vztahy (napojení sídliště na metro C) a neumožňuje spojení s Dejvicemi.

 

V této mapě jsou uvedeny všechny zamýšlené trolejbusové traťové úseky v Bohnicích, včetně jejich délek v km.


 

 

Varianty trolejbusů s tramvajemi

 

Asi nejvýhodnější varianty umožňující další rozvoj sítě, hlavně chybějícího tangenciálního spojení přes Vltavu do Dejvic.

 

Asi nejjednodušší varianta napojení sídliště. Od roku 2017 preferovaná varianta na našem webu, obsažená rovněž v návrzích trolejbusových linek.

Tramvajová trať je napojena v relativně bezproblémovém území na stávající trať u vozovny Kobylisy, není tedy nutné řešit složité napojení tramvaje ve stísněném prostoru Kobylis, které bude určitě spojené s demolicemi objektů. Tramvaje obsluhují "silnější" část sídliště včetně krátké odbočky na konečnou Sídliště Bohnice, trolejbusy "slabší" jižní část (ulice K Pazderkám). Tramvaje pak pokračují vlevo tunelem k Vltavě, překonávají ji mostem a na druhé straně se napojují na trať Suchdol - Podbaba - Dejvice.
Podobná myšlenka jako v předchozí variantě, tramvaj je ovšem vedena po Čimické ulici v souběhu s trolejbusem, a neobsluhuje konečnou Sídliště Bohnice. Místo toho jezdí přes lokální centrum Krakov do Mazurské ulice, kde vstupuje do tunelu směrem k Vltavě. Napojení v Kobylisích bude komplikované, předpokládá demolici několika domů na křižovatce Trojská - Uzavřená, a snížení nivelety ulice Uzavřené (u Salesiánského divadla).

 


V této variantě je tramvaj poněkud "degradována" - obsluhuje jen jižní "slabší" část sídliště, a má tak význam především jako tangenciální spojení  Kobylisy - Bohnice - Dejvice. Zbytek sídliště je obsloužen trolejbusy a autobusy.

 


 

 

Varianty trolejbusů v kombinaci s centrální tramvajovou tratí

 

Kontroverzní varianty, vycházející z historických návrhů, které by dnes bezpochyby narazily na silný odpor občanů, protože tramvaj vede zklidněnými, rekreačními částmi sídliště (pěší cesta, cyklotrasa, zeleň atd.)

 

Možnost vedení tramvajové tratě v zeleném pásu v ose sídliště, tak jak byla kdysi dávno projektována. Tramvaj zajišťuje rychlé radiální spojení k metru C a tangenciální spojení do Dejvic. Díky své poloze a výhodné docházkové vzdálenosti na sebe stáhne zátěž z většiny sídliště. Trolejbusy opět zajišťují doplňkové tangenciální spojení s východními částmi Prahy.

 


Tahle varianta asi nejvíce vychází z původního historického návrhu. Stejná myšlenka jako v předchozí variantě, v západní části sídliště je tramvaj vedena lomenou trasou do Mazurské ulice.  Vedení trolejbusových tras je stejné jako v předchozím případě, vedení tramvaje Čimickou ulicí do Kobylis opět způsobuje známé komplikace při napojení na ostatní tramvajovou síť.

 


 

 

Poslední aktualizace 27. 04. 2017

 

NAHORU