Trolejbusy v Praze

 

Stránky o tom, jak bylo a jak by mohlo být...

  • Alternativní možnosti rozvoje Pražské integrované dopravy. Vize, nápady, úvahy a myšlenky, které dnes tak nějak "nejsou na pořadu dne" nebo se o nich příliš nehovoří, anebo jen ještě nikoho nenapadly. Záměry, které třeba jednou dojdou naplnění...

  • Informace o minulém a současném dopravním dění nejen v Praze, ale i v jiných městech a regionech.

  • Rozsáhlé informace o dopravním prostředku, který byl v Praze před několika desetiletími poněkud neuváženě zrušen a donedávna byl v úvahách o rozvoji MHD poněkud opomíjen. Neprávem, protože Praha je svojí konfigurací terénu pro trolejbusy nadmíru vhodná. Ale něco se přece jen mění...

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2022

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

Facebooková stránka Trolejbusy v Praze - II. epocha

Doplnění Trolejbusové archeologie - trať Anděl - Jinonice

Historie trolejbusové dopravy v Praze od počátků ve 30. letech 20. století až do zrušení trolejbusové sítě první epochy v roce 1972.  Tratě a vozy, se kterými se jezdilo dříve. Historická fotogalerie - a také filmové záběry.
Rozsáhlá archeologie někdejších pražských trolejbusových tratí, dokumentující, co v Praze z této kdysi slavné trolejbusové doby zůstalo do dnešních dnů.

Mimopražská archeologie z českých měst, která měla podobný trolejbusový vývoj jako Praha, nebo která se o nové zavedení trolejbusů pokoušela.


Současné trolejbusy v Česku a ve světě. Exkurze do měst, kde trolejbusy již dávno jezdí. Moderní vozidla a traťová zařízení.

Výhody a nevýhody trolejbusů, pokud jde o jejich vhodnost návratu do Prahy. Malé srovnání trolejbusů a moderních elektrobusů a jejich různých systémů, výhod a nevýhod.
Trakční vedení pro trolejbusy - moderní trendy, nové materiály, konstrukce trolejí, výhybek, křížení a dalších částí trolejového vedení, umožňující rychlý a bezproblémový provoz. 

Ukázky více či méně zdařilých realizací trolejových vedení v městském prostředí, které spolehlivě boří různé předsudky vůči trolejbusové dopravě.
Návrh nové trolejbusové sítě v Praze, průběžně doplňovaný tak, aby reagoval na měnící se potřeby města. Tato síť nahrazuje dnešní frekventované autobusové linky, navazuje na síť tramvají, metra a železnice, a také zajistí některá nová spojení.

Náměty k řešení návazné MHD - metro, tramvaje, železnice, trolejbusy, autobusy - v jednotlivých oblastech města.


Návrhy trolejbusových tratí a staveb traťových zařízení a terminálů MHD. A také návrhy úprav komunikací pro trolejbusový provoz. Součástí návrhu bývají i preferenční opatření v MHD, dále vizualizace (pohledové zákresy do fotografií) a mapy, jak by mohly vypadat ulice s budoucími trolejbusovými tratěmi.


Návrhy nových komunikací, které by usnadnily a zkvalitnily spojení městských částí. Doplňují některá chybějící spojení, nebo naopak odstraňují přetrvávající nevhodná, nebezpečná či jinak nepraktická řešení z minulosti, a tím mj. umožňují další rozvoj MHD.

 


Návrhy a náměty nových tramvajových tratí, zvláště do míst kolejovou dopravou zatím nedotčených. I rozvoj tramvajové sítě je dnes zanedbáván, přitom i tady existují zajímavé možnosti.

Ukázky architektury tramvajových  tratí, které potvrzují jejich pozitivní městotvornou funkci.


Úvahy nad možností nových tras a stanic metra.

Kritický pohled na nákladné a kontroverzní projekty, prosazované vedením města často ze zcela jiných důvodů, než je zájem obyvatel a cestující veřejnosti (již realizovaná trasa A metra do Motola, špatně postavené metro C v Letňanech atd.)


Řešení dopravy na letiště Václava Havla a do Kladna - samozřejmě železnicí.

Odpovědi na otázku, proč je železnice pro dopravu na letiště Ruzyně vhodnější než proklamované prodloužení trasy metra A z Motola přes Bílou Horu.

A další železniční návrhy. A také kritický pohled na některé aspekty železničních staveb.
 

 

 

A další věci, které souvisí s dopravou s dopravou a s děním v hlavním městě republiky i mimo něj, a o kterých je vhodné psát...