Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusová archeologie II. epochy 

Původní trať Kundratka - Kelerka 2017

 

Linka 58

 

 

Tato dvoustopá trolejbusová trať vedená Proseckou ulicí je první novou trolejbusovou tratí II. epochy v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě I. epochy (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě I. epochy ve Vodní ulici na Smíchově (1967). Vybudována v období srpen - říjen 2017, prodloužena v roce 2022. Trať byla budována jako experimentální, Dopravní podnik ji budoval ve vlastní režii, hodně se tedy usilovalo o snížení nákladů. Byly proto použita různá dočasná nebo provizorní řešení a také starší konstrukce a armatury. Na této stránce jsou uvedeny jen zaniklé objekty, případně existující pozůstatky po nich, protože trať při rozšíření doznala několika změn.

 

Záběry jsou z průběhu roků 2017 a 2018.


Napájecí vedení od měnírny bylo vedeno kabely na sloupech až k napájecímu bodu. Tady jsou sloupy zatím vybudovány jako dočasné (mobilní).
Původní, a jak se časem ukázalo, pouze dočasné trolejové vedení. Napínací sloup a výložník trolejové stopy s deskovými izolátory ve směru nahoru.
Napájecí bod, ke kterému byla přivedena vzdušná kabelová trasa z měnírny. Byl umístěn na mobilním betonovém bloku jako dočasná stavba.
Závěsy použité na dočasném úseku rovínné (výložníková verze tzv. deskového izolátoru) i obloukové (zde na zdvojeném výložníku napájecího sloupu ještě před instalací napájecích kabelů). 
Natrolejovací stříšky a vedení na začátku tratě mezi měnírnou a napájecím bodem. Dnes je tento úsek snesen.


Prostor zastávky Kundratka, sloužící k natrolejení během pobytu v zastávce. Natrolejení zde v upravené podobě (nový HEB sloup a kotvení blíže k zastávce) zůstalo zachováno i v roce 2022, protože nebylo možno vybudovat původně zvažovanou souvislou trolejovou stopu v Zenklově ulici v podjezdu Holešovické železniční přeložky. Na to byl podjezd příliš nízký.
 

 

Ve stoupání Prosecké ulice byly použity původně patrně recyklované sklolaminátové výložníky průměru 55 mm s delta závěsy. Ještě v jejím průběhu se ukázalo, že se poněkud kroutí, takže byly nahrazeny silnějšími o průměru 76 mm. Původní delty měly jen jednu izolační rozpěrku, umístěnou vždy za závěsem ve směru jízdy.


 

 

Původní provedení a poloha natrolejovacích stříšek v zastávce Kelerka ještě z roku 2017, kdy tady troleje začínaly, resp. končily.


Vlevo návěst "zvedni sběrač" ve směru Palmovka, vpravo začátek, resp. ukončení trolejí. Vidíme, že každá stopa byla jinak dlouhá.

 

 

 

 

Zastávka Kelerka v roce 2017. Tehdy dočasný konec trolejového úseku.


 

 

Návěst "stáhni sběrač" už je v roce 2024 na Kelerce také minulostí.


 

 

 

Poslední aktualizace 01. 07. 2024

 

NAHORU