Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové tratě II. epochy 

Smyčka Čakovice

 

Linka 58

 

Krátká, asi 120 m dlouhá nabíjecí kusá trolejová stopa umístěná v obratišti Čakovice, ve Vojáčkově ulici. Konečná většiny spojů linky 58. Některé spoje pokračují dále do Miškovic, kde je ukončení bez nabíjecí infrastruktury.

 

Kontejnerová bateriová stanice pro dobíjení trolejbusů.


 

Pohled proti směru jízdy. Je vidět dvojice natrolejovacích stříšek, aby se vozy mohly předjíždět. V dálce vidíme trolejbusový spoj linky 58 do Miškovic.


 

Pohled ve směru jízdy k oderské ulici. Bílé světlo na návěstidle na výložníku znamená, že nabíjeci zařízení je v činnosti a pod napětím.


 

 

 

 

 

Poslední aktualizace 30. 06. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHORU