Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové tratě II. epochy 

Trať Palmovka - Kundratka; obratiště na Palmovce

 

Linka 58

 

Trať je tvořena neúplnou blokovou smyčkou vedenou z Prosecké ulice jednostopě ulicemi Čuprova, Na Žertvách a Zenklova a zpět k Prosecké. V lokalitě Palmovka je v ulici Na Žertvách poblíž tramvajové křižovatky zřízeno trolejbusové obratiště v podobě přídavných odstavných stop pro trolejbusy a elektrobusy. V Zenklově ulici je před železničním podjezdem Holešovické přeložky trolej přerušena a podjezd včetně následného úseku v Prosecké ulici se projíždí bez trolejí na trakční baterii. Natrolejení probíhá v následující zastávce Kundratka v Prosecké ulici.

 

Odbočení z Prosecké do Čuprovy ulice

 

Stav z dubna 2024. Dočasná trolej ve směru Prosek, která vedla až k měnírně a byla upevněna na mobilních sloupech, už je snesena. Úpravou prošel i trolejový oblouk v křižovatce.
 

 

Čuprova ulice - nadjezd

 

Jednostopý úsek, bez výjimky zavěšený na stožárech s výložníky.


Provedení stožárů. Vysoké nastavované sloupy nejsou nikde ukotveny do konstrukce mostu a jsou tedy na ní zcela nezávislé.


 

 

Čuprova ulice

 

Jednostopý úsek, vzhledem k šířce komunikace vytvořený kombinací příčných a šikmých převěsů a výložníků. Některé sloupy byly vtipně umístěny do svahu nad betonovou opěrnou zeď.
 

 

Ulice Na Žertvách a terminál Palmovka

 

Příjezd k obratišti. Palmovka je konečnou stanicí linky 58.


 

Výstupní zastávka trolejbusu Palmovka je sdílená s tramvajovou zastávkou. Následují trolejbusové odstavy. Pohled proti směru jízdy. Delší odstavy (18 m), které umožňují výjezd pod trolejí přes tahové sjezdové výhybky, jsou čistě trolejbusové, kratší (12 m) jsou určeny pro budoucí provoz elektrobusů na lince 109 a jsou vybaveny krátkými kusými dobíjecími stopami (pro statické dobíjení pomocí pantografů). Průběžná je jen hlavní stopa, při zajetí do odstavu musí trolejbus vždy stáhnout sběrače a "přetrolejit".


 

 

Zenklova ulice

 

Nástupní zastávka linky 58 je "za rohem", opět sdílená s tramvajovou zastávkou. Trolejbusová stopa je v celém úseku vedena vpravo od tramvajové troleje a nikde ji nekříží. Před podjezdy v Zenklově ulici, v oblouku za radnicí Prahy 8 je trolej kuse ukončena. Následuje úsek pojížděný na trakční baterii až do zastávky Kundratka. Snímky s pošmournou oblohou jsou pořízeny ještě v průběhu stavby v září 2022.

 

 

Měnírna U Kříže

 

Vybudována už v roce 2017 pro zkušební provoz, pro potřeby pravidelného provozu na lince 58 byla upravena a zkapacitněna.


Právě tady, v okolních ulicích Srbova a Hejtmánkova, byla v letech 1952-1965 smyčka staré trolejbusové linky 58 do Čakovic.

 

Poslední aktualizace 30. 06. 2024

 

NAHORU