Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové tratě II. epochy 

Trať Letňany - Tupolevova - OC Čakovice

 

Linka 58

 

Trolejbusová trať určená k obsluze městské části Letňany. Vedena od terminálu Letňany Tupolevovou ulicí kolem výstaviště a obchodního centra. Pokračuje ke kruhovému objezdu s Veselskou ulicí a pak k dalšímu kruhovému objezdu u OC Čakovice, kde je zřízena obratová smyčka. Před ní trolejbusy pokračující do Čakovic stahují sběrače a odbočují vpravo do Kostelecké. Natrolejení v opačném směru se provádí na krátké přípojné stopě v Kostelecké ulici, kde jsou v zastávce OC Čakovice zřízeny natrolejovací stříšky.

 

Trať u terminálu Letňany a v blízkosti tamního letiště a výstaviště. 

Následuje úsek Tupolevovy ulice na příjezdu k zastávce Dobratická.


Napájecí infrastruktura poblíž zastávky Dobratická.


Napínací HEB sloup a výměnná pole o kus dál.
 

V jistém smyslu je tato trolejbusová trať v naší zemi unikátem. Obě trolejové stopy jsou většinou zavěšeny na samostatných výložnících, protože sloupy (lampy) nejsou umístěny proti sobě, ale střídavě. Byl to nejspíš požadavek místní samosprávy, kvůli rovnoměrnějšímu osvětlení, a mj. to usnadnilo i stavbu, protože nové sloupy jsou umístěny zpravidla přesně v místech starých lamp, takže zpravidla nehrozilo nějaké nečekané překvapení pod zemí (potrubí, vedení atd.).
Snad nikde jinde v republice se tohle nevyskytuje. V jiných městech by asi při střídavém uspořádání sloupů volili soustavu šikmých a příčných převěsných lan ve tvaru Y. Anebo rovnou vstřícné uspořádání sloupů. Bylo by to efektní i zde, zejména v kombinaci s delta závěsy - podélná vzdálenost sloupů je tady při kompenzovaném vedení 40 - 45 m. 

Čilý provoz vozů SOR TNS 18 kolem parku u OC Letňany.


 

Provedení pevných bodů.


 

Jeden z mála úseků, kde je trolej na příčných lanových převěsech.


 

Zajímavé jsou izolační rozpěrky, umístěné v polovině takřka každého trolejového pole. To je také unikátní věc jinde se v tomto rozsahu nevyskytující.


 Křižovatka s Veselskou ulicí.


 

Výměnná pole a složené výložníky poblíž zastávky Trutnovská.


 

Smyčka v pruhovém objezdu na křižovatce Tupolevova - Kostelecká. Je patrná sjezdová tahová výhybka. Rozjezdové výhybky nejsou na lince 58 nikde použity. Historické a zkušební trolejbusy se při jízdách otáčejí právě zde.


 

Natrolejení v zastávce OC Čakovice ve směru na Palmovku. Následuje asi 150 metrů jednostopé troleje ke sjezdové výhybce kruhového objezdu.

 

A na závěr ještě pár záběrů ze zkušebního provozu tříčlánkového trolejbusu Škoda Solaris 24m, určeného pro linku 59 na Letistě Václava Havla, ve zkrácené trase Letňany - Trutnovská v lednu 2024. 

 

Poslední aktualizace 02. 07. 2024

 

NAHORU