Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti P56

Praha 5 a 6

Smíchov, Jinonice, Košíře, Motol, Strahov, Břevnov, Petřiny, Ruzyně, Liboc, Bubeneč, Dejvice

Tangenta Vypich - Nové Butovice - Lužiny


 

Jiráskův most

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Trolejbus na Jiráskově mostě směrem na Karlovo náměstí.


A tak by mohlo opět vypadat míjení trolejbusů s panoramatem Petřína a Hradu. Takový pohled Pražané nepamatují již několik desítek let.


 


 

Řešení terminálu MHD Na Knížecí

 

Varianta 2013/14

 

Předpokládá vymístění dálkových autobusů z terminálu a jejich přemístění do jiné vhodné lokality poblíž Knížecí, nebo Smíchovského nádraží. Zachovává v terminálu autobusy MHD, redukuje však počet nástupišť a mění režim vjezdu do smyčky, který byl ve starších variantách přece jen poněkud problematický. Vjíždí se pokračováním Stroupežnického ulice, výstupní zastávka sousedí s tramvajovou tratí a navazuje na poslední (nejjižnější) výstup z metra.

 

Návrh je zpracován pro tři trolejbusové linky.  Každá linka má samostatnou odstavnou trolejovou stopu.

 

Jednostopá trať Ostrovského ulicí je pouze manipulační, pro spojení s ostatními částmi sítě a s vozovnami.


 

Návrh terminálu s další přidanou stopou pro 4-5 trolejbusových linek. 

Do trolejbusových odstavů se vejdou buď 3 standardní vozy nebo dva kloubové.


 

Současný vjezd do terminálu z ulice Ostrovského je zaslepen a místo výstupního zastávkového zálivu je navržen odbočovací pruh do nádražní ulice. Tramvajová trať v jižní části je napřímena, což si vynutilo zjednosměrnění ulice Za Ženskými Domovy. Náhradou za opačný směr je částečně zobousměrněna Ostrovského ulice - jeden pruh v opačném směru až po Radlickou ulici, který v úseku Stroupežnického - Radlická budou využívat trolejbusy jedoucí na Malvazinky a do Jinonic.

 

Další možnosti souvisí s předpokládaným rozvojem lokality Smíchov - Na Knížecí a zástavbou někdejšího nákladového nádraží Smíchov. Do budoucna se totiž uvažuje o sloučení linek nekolejové MHD, končících na Smíchovském nádraží, s linkami končícími v  terminálu Na Knížecí. Pokud by linky vedly ulicemi plánované nové zástavby mezi stanicemi metra, mohly by v této lukrativní lokalitě vytvořit další přepravní směry vedle směrů tramvajových. Oba terminály by tak mohly být podstatně redukovány. Je to ovšem otázka delšího vývoje.

 


 

Košíře, V Cibulkách

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Trolejbus od Smíchova vjíždí do zastávky Schodová ve výše položené části Košíř. V pozadí věž funkcionalistického košířského kostela.


Stoupání ulice V Cibulkách poblíž zastávky Na Sklonku. Trolejbus směřuje na Šmukýřku. Zde už trať vede mezi vilami.

 


Ulice V Cibulkách s trolejbusovou tratí. Vpravo zastávka linky 93 U Lesíka směr centrum.

 


Ulice V Cibulkách v oblouku o něco výše. Za trolejbusem je vidět sloupek zastávky u Lesíka směr Šmukýřka.


 

 


 

Plzeňská ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Klasická a nejjednodušší varianta uspořádání Plzeňské ulice, pokud by v ulici nebyl zřízen BUS-pruh vedoucí po tramvajové koleji směrem z centra. Stačí jen nahradit stávající tramvajové výložníky příčnými převěsy pro tramvaj i pro trolejbus. K zavěšení lze bez problémů použít lampy na druhé straně ulice, vzhledem k tomu, že ještě před několika lety nesly tramvajovou trolej. Snímek zachycuje místo mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka.


 

Řešení bez vyhrazeného BUS-pruhu je možné zejména po výstavbě Radlické radiály, u které se předpokládá, že z této lokality odvede tranzitní a radiální dopravu směrem k dálnici D5. Dojde tedy ke zklidnění komunikace a jejímu uvolnění pro MHD.

Druhá trolejová stopa (opačná - do centra) je vedena souběžnou ulicí Vrchlického, taktéž v samostatném BUS-pruhu.

 

 


 

Manipulační tratě v oblasti Smíchova

 

Tyto tratě propojují provozní tratě ve smíchovské oblasti tak, aby bylo zajištěno spojení s vozovnami. Jde převážně o jednostopé úseky, úsek ve Strakonické je v mapě měřen jako dvě samostatné jednostopé tratě.

 


 

  • Od Smíchovského nádraží vede dvoustopá trať ulicí Strakonickou a větví se po jednotlivých stopách do ulic Svornosti a Zborovská (zpět) a Hořejší nábřeží (tam) k uzlu Dienzehhofferovy sady. Umožní výjezdy a zátahy ze zbraslavské linky do vozovny Řepy, a dále je součástí jižního spojení levobřežní a pravobřežní trolejbusové sítě (např. pro přetahy mezi vozovnami).

  • Vltavskou ulicí vede jednostopá trať od terminálu Na Knížecí k ulicím Svornosti a Hořejší Hábřeží. Využití najde pro výjezdy z vozovny Řepy na strahovskou linku (směr Karlovo náměstí).

  • Horní částí Holečkovy ulice je vedena ve směru z centra jednostopá manipulační trať, která odbočuje ze strahovské tratě a před Klamovkou se napojuje na trať v Plzeňské ulici. Lze po ní zatáhnout do vozovny Řepy od Karlova náměstí a od smíchovského nádraží (např. linka ze Zbraslavi).

  • Světle modrou barvou je zakreslena alternativní možnost manipulační stopy v ulici Jindřicha Plachty, která tvoří opačný směr k ulici Vltavské.  Při realizaci této stopy by bylo v této ulici patrně nutné změnit režim parkování. Využití je podobné jako u stopy v Holečkově ulici (odpadá jízda kolem Kinského zahrady).

 

S rozvojem lokality mezi Knížecí a Smíchovským nádražím bude možné vybudovat trolejové stopy v odlišné podobě, dokonce s pravidelným provozem, pokud by došlo ke sloučení (propojení) části linek nekolejové MHD ukončených u nádraží Praha-Smíchov s linkami končícími na Knížecí. Pak by ovšem tato mapa doznala významných změn, včetně změny podoby a velikosti terminálu Na Knížecí.

 


 

Kajetánka a Radimova ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Řešení křižovatky Kajetánka, kde trolejbusová trať ve směru Motol odbočuje z Patočkovy do Radimovy ulice. Zastávka směr Petřiny/ Nové Butovice je umístěna na zvláštní místní komunikaci.

 

______   trolejbusové trolejové stopy


Na té zvláštní krátké zastávkové spojnici ve směru Patočkova - Radimova bude vhodné v prostoru zastávky zřídit natrolejovací stříšky, pokud bude trolejbusová linka ve směru od Anděla na Petřiny vedena Strahovským tunelem na alternativní pohon bez trolejového vedení.

 

 

Radimova ulice ve Střešovicích, ve stoupání nad kolejemi Kajetánka. Zde bude třeba mírně rozšířit vozovku.

 


 

Úsek Radimovy ulice ve svahu pod Vojenskou nemocnicí Střešovice. Trolejbus sjíždí směrem ke Kajetánce. Poblíž tohoto místa, u místní Stanice technické kontroly, je asi nejvýraznější stoupání celé tratě - až 10,5 procenta, ovšem jen asi na 150 metrech.

 


 

 

 

Poslední aktualizace 26. 04. 2017

NAHORU