Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti P56

Praha 5 a 6

Smíchov, Jinonice, Košíře, Motol, Strahov, Břevnov, Petřiny, Ruzyně, Liboc, Bubeneč, Dejvice

Tangenta Vypich - Nové Butovice - Lužiny


 

Jiráskův most

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Trolejbus na Jiráskově mostě směrem na Karlovo náměstí.


A tak by mohlo opět vypadat míjení trolejbusů s panoramatem Petřína a Hradu. Takový pohled Pražané nepamatují již několik desítek let.


 


 

Košíře, V Cibulkách

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Trolejbus od Smíchova vjíždí do zastávky Schodová ve výše položené části Košíř. V pozadí věž funkcionalistického košířského kostela.


Stoupání ulice V Cibulkách poblíž zastávky Na Sklonku. Trolejbus směřuje na Šmukýřku. Zde už trať vede mezi vilami.

 


Ulice V Cibulkách s trolejbusovou tratí. Vpravo zastávka linky 93 U Lesíka směr centrum.

 


Ulice V Cibulkách v oblouku o něco výše. Za trolejbusem je vidět sloupek zastávky u Lesíka směr Šmukýřka.


 

 


 

Plzeňská ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Klasická a nejjednodušší varianta uspořádání Plzeňské ulice, pokud by v ulici nebyl zřízen BUS-pruh vedoucí po tramvajové koleji směrem z centra. Stačí jen nahradit stávající tramvajové výložníky příčnými převěsy pro tramvaj i pro trolejbus. K zavěšení lze bez problémů použít lampy na druhé straně ulice, vzhledem k tomu, že ještě před několika lety nesly tramvajovou trolej. Snímek zachycuje místo mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka.


 

Řešení bez vyhrazeného BUS-pruhu je možné zejména po výstavbě Radlické radiály, u které se předpokládá, že z této lokality odvede tranzitní a radiální dopravu směrem k dálnici D5. Dojde tedy ke zklidnění komunikace a jejímu uvolnění pro MHD.

Druhá trolejová stopa (opačná - do centra) je vedena souběžnou ulicí Vrchlického, taktéž v samostatném BUS-pruhu.

 


 

Kajetánka a Radimova ulice

 

Vizualizace trolejbusové tratě

 

Řešení křižovatky Kajetánka, kde trolejbusová trať ve směru Motol odbočuje z Patočkovy do Radimovy ulice. Zastávka směr Petřiny/ Nové Butovice je umístěna na zvláštní místní komunikaci.

 

______   trolejbusové trolejové stopy


Na té zvláštní krátké zastávkové spojnici ve směru Patočkova - Radimova bude vhodné v prostoru zastávky zřídit natrolejovací stříšky, pokud bude trolejbusová linka ve směru od Anděla na Petřiny vedena Strahovským tunelem na alternativní pohon bez trolejového vedení.

 

Radimova ulice ve Střešovicích, ve stoupání nad kolejemi Kajetánka. Zde bude třeba mírně rozšířit vozovku.

 


 

Úsek Radimovy ulice ve svahu pod Vojenskou nemocnicí Střešovice. Trolejbus sjíždí směrem ke Kajetánce. Poblíž tohoto místa, u místní Stanice technické kontroly, je asi nejvýraznější stoupání celé tratě - až 10,5 procenta, ovšem jen asi na 150 metrech.

 


 

 

 

Poslední aktualizace 21. 11. 2019

NAHORU