Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusy ve filmu

Další filmy


Taková láska

1959, režie Jiří Weiss

Ačkoliv je tento film na svou dobu vážným a dosti ponurým psychologickým dramatem a dalo by se tedy předpokládat, že exteriérových scén tam nebude mnoho, přece jen lze i tady najít zajímavou scénu s trolejbusy, a to dokonce na nejfrekventovanější pražské trolejbusové křižovatce Žitná - Štěpánská.

 

Pohled na křižovatku Štěpánská - Žitná. Miloš Nedbal, který ztvárnil hlavního vypravěče a komentátora celého příběhu v soudcovském taláru, přichází na zastávku trolejbusu ve Štěpánské ulici. Trolejbus na snímku odjíždí Štěpánskou směrem na Václavské náměstí. V popředí vidíme oblouky a křížení trolejových stop. Nad hlavou Miloše Nedbala je vidět semafor starého typu, umístěný podle tehdejších zvyklostí za křižovatkou.


Setkání vypravěče s Lídou (Marie Tomášová). Nad vypravěčovou hlavou jsou poněkud vidět pevné trolejové oblouky odbočné stopy, s dlouhými svorkami. A také zastávkový sloupek.


Pohled opačným směrem, ke kostelu svatého Štěpána. Je vidět "pravidelný" zastávkový sloupek s ozdobným litinovým rámem a kulatými čísly linek (čočkami). Vidíme kabelovou propojku na převěsu a kusé ukotvení manipulační stopy, kterou se po přeložení sběračů dalo ze Štěpánské odbočit nahoru do Žitné a na náměstí Míru. Stopa ovšem začíná až za zastávkou.


Trubkový zastávkový sloupek přímo před křižovatkou byl pravděpodobně zřízen pro potřeby filmařů, ale není vyloučeno, že tam byl trvale, tj. měl charakter občasné manipulační zastávky při překládání sběračů na stopu nahoru do Žitné. Tomu by nasvědčovalo i to, že na něm nejsou čísla linek.


V pozadí vidíme další trolejbus, který směřuje k Václaváku.


Mezitím přibíhá Petr (Vladimír Ráž). Následuje lyrická scéna, které dotváří kulisu trolejbus Tatra T 400. Napřed vidíme čelo...


...a pak střechu se sběrači. Scéna trvá jen chvilku, protože Lída zamýšlí tím trolejbusem odjet.


Nástup zadními dveřmi na vyprázdněné zastávce. Opět jsou částečně vidět trolejové armatury v křižovatce a průhled do Štěpánské směrem k Václavskému náměstí.


A odjezd směr Václavské náměstí. Záď trolejbusu je lehce opotřebovaná provozem. Evidenční číslo vozu není vidět, zato je patrná linková orientace staršího typu - menší čtvercová. Lída odjela linkou 61.


 

Celá sekvence (soubor .avi - 9,95 MB)

 

Další filmy

 

NAHORU