Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Možnosti trolejbusů v okolí Prahy


Trať Praha, Smíchov - Mníšek pod Brdy - Dobříš - Příbram

Ideové schéma příměstské trolejbusové tratě

I


 

Trať do Dobříše a Příbrami je asi nejkontroverznějším návrhem příměstské trolejbusové trati, protože zčásti vede po rychlostní silnici dálničního typu R4. Ve větší části trasy se ovšem k trolejbusové dopravě nabízí využití starých souběžných komunikací. V současnosti na této trase jezdí linky PID (linky 317, 318, 320, 321 atd.), místní i dálkové autobusové spoje do Příbrami a na jih Čech. Zde by bylo dobré používat parciální trolejbusy s trakční baterií, aby se trolejové vedení nemuselo budovat všude, kde dnes jezdí PID.

 

V Praze na Smíchově se předpokládá ukončení trolejbusové linky na zamýšleném novém terminálu někde v místě současného nákladového nádraží, protože celý prostor železniční stanice patrně v budoucnu projde změnami. V oblasti Zbraslavi je vhodné trať rozvětvit - přes území městské části a druhá větev po rychlostní komunikaci (pro zrychlené spoje).

 

Nejjednodušší návrh spočívá ve vybudování trolejbusové tratě po komunikacích souběžných se silnicí R4, tak, aby byly obslouženy i přilehlé obce. V oblasti Jíloviště a Cukráku ovšem musíme vést trolejbusovou trať po R4, tam jiná možnost není. Některé místní komunikace budou pro tento účel asi vyžadovat rekonstrukci, nebo, pokud to zejména výšková členitost terénu dovolí, je lze pojíždět na trakční baterii bez trolejového vedení. Na trati by měly být zřízeny dvě mezilehlé smyčky - v Dobříši a v Mníšku pod Brdy. V Příbrami se předpokládá průchod centrem města a ukončení na autobusovém nádraží, případně návaznost na MHD Příbram a vnitropříbramskou trolejbusovou síť, pokud by byla v budoucnu vybudována.

 

Složitější a nákladnější návrh může předpokládat rychlíkové trolejbusové spoje Příbram - Dobříš - Praha (samozřejmě zaintegrované do PID), vedené po silnici R4, a doplněné pomalejšími trolejbusovými spoji pro místní obsluhu (po místních komunikacích). Vznikly by tak vlastně dvě souběžné trolejbusové tratě, na vhodných místech propojené.

 

 

Poslední aktualizace 18. 3. 2018

 

Zpět na úvod - Možnosti trolejbusů v okolí Prahy

 

NAHORU