Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové tratě II. epochy 

Trať Kundratka - Prosecká

 

Linka 58

 

Nejstarší část této tratě je první novodobou trolejbusovou tratí II. epochy v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě I. epochy (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě I. epochy ve Vodní ulici na Smíchově (1967). Vybudována v období srpen - říjen 2017, prodloužena na obou koncích v roce 2022.
 

Jedná se původně o pokusnou trať pro provoz parciálních trolejbusů s dynamickým dobíjením, provozovaných na části původní trati linky 58 (ex bus 140). Dvoustopá trolejbusová trať byla vybudovaná převážně ve svažitém úseku Prosecké ulice podél lesa v délce zhruba 1 km mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Stoupání zde dosahuje 6 %. Trať je vybavena napínáním a natrolejovacími stříškami. V roce 2022 byla prodloužena do horní části Prosecké ulice v souvislosti s konverzí autobusové linky 140 na parciálně trolejbusovou linku 58.

Výstavba trolejbusové tratě v Prosecké ulici začala 10. 8. 2017. Trolej je zavěšena většinou na výložnících. Na nejstarší části trati jsou použity dva trolejové systémy. V dolní části jsou použity moderní armatury na sklolaminátových výložnících a s delta závěsy, ve středové části jsou použity klasické "retro" armatury z 80. let - 80 mm pozinkované výložníky a keramické "zvonkové" izolátory s párovými závěsy systému Kummler-Matter. Horní část je opět v moderní podobě.

Trať byla v úseku Kudratka - Kelerka dokončena 10. 10. 2017, kdy také byla provedena pantografová zkouška a zkušební jízda. 15. 10. 2017 na ní byl slavnostně zahájen provoz. Zkušební provoz linky 58 probíhal až do jara 2020 se zapůjčenými vozidly, pak následovalo přerušení provozu spojené mj. s kompletní rekonstrukcí celé ulice v tomto úseku. V roce 2022 se rozběhla výstavba prodloužení trati směrem k Palmovce (dolů) a k sídlišti prosek (nahoru). Od 1. 2. 2024 je trolejbusová linka 58 v provozu v plném rozsahu, čímž zanikla dosavadní autobusová linka 140.

 

Stoupání od Kundratky ke Kelerce

Prostor za zastávkou Kundratka ve směru vzhůru.
Ukázky použitých trolejových armatur.

Jednoúchytová a dvouúchytová trolejová svorka. Vlevo ESKO, vpravo Elektroline.
Natrolejovací stříšky a rovinový párový závěs troleje.


Vlevo obloukový závěs, který vyrábí firma Elektroline.  Vpravo párový výkyvný závěs na převěsu v detailu. Takovou sestavu známe např. ze Zlína nebo z Budějovic.  29. 9. 2017
Dlouhé výložníky průměru 76 mm na začátku stoupání tratě, s obloukovými svorkami a s delta závěsy. V roce 2017 ještě měly sloupy šedou barvu, později byly natřeny antracitovou barvou.
Prosecká ulice pod lesem. Pohled směrem na Kundratku.


 

 

Záběry z jara 2024, už za pravidelného provozu trolejbusů na lince 58.

  

Záběry ještě ze stavby v roce 2017.

Po výměně výložníků za silnější (průměr 76 mm) byly všechny delta závěsy vybaveny dvěma izolačními rozpěrkami.


Pevný bod. Také byl v průběhu zkušebního provozu konstrukčně zjednodušen, původně do něj byly ještě zakomponovány delta závěsy.


A dostáváme se do klasického úseku ve stylu 80. let a systému Kummler-Matter. 2017.
Klasické provedení párových závěsů na železném pozinkovaném výložníku o průměru 80 mm.


Jednoúchytové obloukové sestavy dvousegmentové a čtyřsegmentové od firmy Elektroline na výložníku 76 mm.  29. 9. 2017

 


 

 

Oblast Kelerky


Záběry z roku 2024. Natrolejovací stříška v zastávce Kelerka je pryč, trolej je napřímena a prodloužena na horní Proseckou. Samotná zastávka ve směru Palmovka se vrátila do starého zastávkového zálivu o něco výše, který byl zrekonstruován s celou ulicí v letech 2021-2022.


Po někdejších natrolejovacích stříškách zbyl jen poněkud delší výložník, trolej byla napřímena ke středu vozovky.
Změn doznala i trolej v zastávce Kelerka směr Letňany.

Kotvení do napínacího sloupu. Závaží má 22 segmentů - to je 550 kg - a při použití kladkostroje s poměrem 1:3 je to síla 16 kN (pro každý trolejový drát ve stopě tedy 8 kN).  Stav z roku 2017.
 

 

Stoupání nad Kelerkou ke starému Proseku

 

Další navazující úsek nad Kelerkou, vybudovaný v roce 2022. Zde je nejprudší stoupání celé tratě. Výměnná pole napínacích mechanismů nejsou umístěna proti sobě, dělí je vzdálenost několika desítek metrů. Ve směru dolů na Palmovku byly proto použity poněkud atypické výložníky. 

 

 

Horní Prosecká

 

Řešení trolejí na čtyřpruhovém děleném úseku horní Prosecké. Zde jsou použity středové sloupy s dlouhými, a pokud jde o počet závěsů, poněkud předimenzovanými výložníky.
 

Zde zatím trolej končí, další úsek je bez troleje s bateriovým provozem až k terminálu Letňany.

 

 

Poslední aktualizace 27. 06. 2024

 

NAHORU