Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor Levý břeh


 

Charakteristika

 • Trolejbusová síť v levobřežní části města v oblasti Prahy 5 a 6 - Smíchov, Strahov, Košíře, Jinonice, Stodůlky, Jihozápadní Město, Řeporyje, Motol, Dejvice, Petřiny, Ruzyně, Břevnov, Zbraslav.

 • Trolejbusy v daném území pokrývají prakticky většinu páteřních směrů dnes obsluhovaných autobusy.

 • Suchdol je řešen vždy tramvajovou tratí. Spojení Dejvice - Bohnice řešeno lanovkou, s možnou pozdější výstavbou tramvajové trati.

 • Varianta ALFA je varianta startovací, vycházející z platného a schváleného záměru města na elektrifikaci linek 119, 131, 137, 176 a 191. Ostatní varianty jsou vlastně jejím rozšířením.

 • Počítá se s výstavbou tramvajové trati Malovanka - Stadion Strahov.

 • Všechny varianty jsou parciální, tedy předpokládají v různém rozsahu nezávislý provoz parciálních trolejbusů na baterii bez trolejového vedení.

 • Varianty většinou předpokládají vybudování tramvajové trati na Dědinu, a dále se v prostoru Dědiny a Ruzyně uvažuje s vybudováním Dolnolibocké spojky (a zejména vhodného podjezdu pod železniční tratí 120 Praha - Kladno) v souvislosti s budoucím urbanistickým rozvojem lokality dnešních kasáren Ruzyně.

 • Předpokládá se rekonstrukce a zprovoznění ulice Na Pomezí (v prostoru Košíře - Jinonice).

 • Předpokládá se výstavba dvoukolejné elektrifikované železnice do Kladna s odbočkou Ruzyně - Letiště Václava Havla, některé varianty řeší i určité přechodné období do vybudování této železnice. 

 • Vzhledem k umístění vozovny Řepy a zatrolejování většiny páteřních směrů jsou minimalizovány manipulační tratě.

 • Mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi je počítáno výhradně s provozem na trakční baterii bez trolejí.

 • Varianty již obsahují připravované změny dopravního režimu v oblasti Smíchova zejména v souvislosti s výstavbou Smíchov City a přestavby terminálů Na Knížecí a Smíchovské nádraží. Pokud by řešení terminálu MHD Nádraží Smíchov v Nádražní ulici z jakéhokoliv důvodu neumožňovalo zřízení trolejbusové obratové (smyčkové) stopy pro přejezd do protisměru (např. z důvodů komplikovaného křížení s tramvajovou trolejí, nedostatku místa atd.), bude nutné na linky zde obracející nasadit výhradně parciální trolejbusy.

 • Vzhledem k již vybudovanému (2020) napojení tramvají na Dvorecký most v prostoru Smíchova, které je pro vedení trolejbusových trolejí nepříznivé, se uvažuje na Dvoreckém mostě pouze s provozem parciálních trolejbusů - most tedy bude projížděn bez trolejového vedení. Naopak se vracíme k možnému zřízení trolejových stop na Barrandovském mostě.

 • Zbraslav je obsluhována páteřní trolejbusovou linkou ke Smíchovskému nádraží, případně doplněnou parciálně trolejbusovou linkou pro obsluhu Lipenců. Je naznačeno i možné trolejbusové spojení Zbraslav - Komořany.

 


 

Varianta ALFA

 


 

 • Základní varianta, která je v souladu se schváleným záměrem Rady HMP elektrifikace linek 131, 137, 176, 191 a 119.

 • Řeší mezidobí od zprovoznění tramvajové tratě na Dědinu do vybudování železničního spojení na letiště.

 • Trolejbusová linka 59 nahrazující a-119 na letiště je vedena v parciálních dvoukloubových (KB+,  tj. tříčlánkových) trolejbusech délky 24 m. 

 • Nový obytný celek na Dědině ještě nevznikl.

 • Varianta je doplněna o linku 63, která je sloučená z poloviny spojů a-137, dále ze spojů linky 123 a je ukončena na Kavalírce. Obě dnešní autobusové linky jsou propojeny ulicí Na Pomezí (tedy je nutná její rekonstrukce a zprovoznění).

 

Linky a parametry trolejbusů

 

linka

popis trasy

vůz

intervaly - R/S/O/V//So/Ne

51

Hradčanská - Sibiřské nám. - Zelená - Na Santince - U Matěje - Špitálka - Hanspaulka - Bořislavka

SD

5/10/6/15-20//12/12

52

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - (U Trezorky - Jinonice - Butovická - Nové Butovice - Bucharova - Mládí - Luka - Píškova - Malá Ohrada)

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 
(30/60/30/-//-/-)

53

Karlovo nám. - Jiráskovo nám. - Kinského zahrada - Holečkova - Hřebenky - U Palaty - Strahov

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 

56

Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Strahov - U Ladronky - Vypich - Koleje Větrník - Petřiny - Libocká - Divoká šárka - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Dědinská - OC Ruzyně - (K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla)

SD

5/10/6/15-20//12/12
(15/30/20/30-40//24/24)

59

Nádraží Veleslavín - Divoká Šárka - K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla

KB+

3/5/3/7,5-10//7,5/7,5

63

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - U Trezorky - Jinonice - Na Pomezí - Šmukýřka - Naskové - Nádraží Cibulka - Schodová - Kavalírka

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

 

 


 

Varianta BETA

 


 

 • Zprovoznění železnice na letiště.

 • Redukce trolejbusové linky 59 do trasy Veleslavín - Dlouhá Míle.

 • Nový obytný celek na Dědině, s tramvajovou tratí.

 • Elektrifikace linky a-225 do linky 55.

 • Linka 63 jezdí od Kavalírky po trase autobusové linky 167 k Nemocnici Na Homolce - je tedy sloučena ze tří původních autobusových linek 137, 123 a 167.

 • Zatrolejování úseků Vypich - Motol - Jihozápadní Město, tj. tras dnešních linek a-174 a 184.

 • Zbraslav obsluhována linkami 73 (na Horní Zbraslav) a 74 (do Lipenců). Navíc tam jezdí od Komořan přes Závist a most Závodu míru linka 67 polovinou spojů (do zastávky Horní Zbraslav).

 • Linka 66 vedena Radimovou ulicí.

 • Zachována obsluha příměstských obcí linkou 64 ex 174 pomocí přímých přejezdů vozů na linky 301 a 352 (změna čísla ve stanici Luka - vyznačeno symbolem <=>).

 

Linky a parametry trolejbusů

 

linka

popis trasy

vůz

intervaly - R/S/O/V//So/Ne

51

Hradčanská - Sibiřské nám. - Zelená - Na Santince - U Matěje - Špitálka - Hanspaulka - Bořislavka

SD

5/10/6/15-20//12/12

52

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - (U Trezorky - Jinonice - Butovická - Nové Butovice - Bucharova - Mládí - Luka - Píškova - Malá Ohrada)

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 
(30/60/30/-//-/-)

53

Karlovo nám. - Jiráskovo nám. - Kinského zahrada - Holečkova - Hřebenky - U Palaty - Strahov

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 

55

Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Červeňanského - Velká Ohrada - Píškova - Luka - Vackova - Stodůlky - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Radnice Řepy - Reinerova - Jiviny - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

56

Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Strahov - U Ladronky - Vypich - Koleje Větrník - Petřiny - Libocká - Divoká šárka - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Dědinská - OC Ruzyně - (K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla)

SD

5/10/6/15-20//12/12
(15/30/20/30-40//24/24)

59

Nádraží Veleslavín - Divoká Šárka - K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla

KB+

3/5/3/7,5-10//7,5/7,5

63

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - U Trezorky - Jinonice - Na Pomezí - Šmukýřka - Naskové - Nádraží Cibulka - Schodová - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol - Na Šafránce - Nemocnice Na Homolce 

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

64

Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Mládí - Luka (část spojů  <=> 301 nebo 352) - Raichlova - Řeporyje - Mrákovská

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

66

Dejvická - Prašný Most - Vozovna Střešovice - Kajetánka - Sartoriova - Koleje Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Nušlova - Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Červeňanského - Velká Ohrada

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

73

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Žabovřesky - Horní Zbraslav

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

74

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Peluněk - Lipence

SD

12/24/15/30//30/30

301

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Chýnice

SD

obdobně jako dnes bus PID 301

352

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Zbuzany - Jinočany

SD

obdobně jako dnes bus PID 352

 

 


 

Varianta GAMA

 


 

 • Železniční obsluha letiště.

 • Terminál Dlouhá Míle pro příměstskou dopravu a návaznost na železnici.

 • Trolejbusová linka 59 nahrazující a-119 na letiště je vedena do lokality Padesátník, kde se plánuje větší stavební rozvoj (bydlení, práce, komerční prostory), a dostává tak nový význam a funkci napáječe této lokality na metro A Veleslavín. 

 • Je již uvažován nový obytný celek na Dědině, stejně jako realizace Dolnolibocké spojky a zprovoznění ulice U Silnice pro MHD, včetně potřebného podjezdu pod železnicí v oblasti Liboce.

 • Trolejbusové napojení Zbraslavi a Lipenců přes most Závodu míru a Závist do Komořan s návazností na pravobřežní systém (linka 67 do zastávky Sídliště Zbraslav - ex a-165).

 • Znázorněna možnost vedení linky 66 po celé délce Patočkovou ulicí (místo ulice Radimovy z předešlé varianty).

 

 

Linky a parametry trolejbusů

 

linka

popis trasy

vůz

intervaly - R/S/O/V//So/Ne

51

Hradčanská - Sibiřské nám. - Zelená - Na Santince - U Matěje - Špitálka - Hanspaulka - Bořislavka

SD

5/10/6/15-20//12/12

52

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - (U Trezorky - Jinonice - Butovická - Nové Butovice - Bucharova - Mládí - Luka - Píškova - Malá Ohrada)

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 
(30/60/30/-//-/-)

53

Karlovo nám. - Jiráskovo nám. - Kinského zahrada - Holečkova - Hřebenky - U Palaty - Strahov

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 

55

Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Červeňanského - Velká Ohrada - Píškova - Luka - Vackova - Stodůlky - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Radnice Řepy - Reinerova - Jiviny - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

56

Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Strahov - U Ladronky - Vypich - Koleje Větrník - Petřiny - Libocká - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Dědinská - Dlouhá Míle - (K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla)

SD

5/10/6/15-20//12/12
(10/20/12/30-40//24/24)

59

Nádraží Veleslavín - Divoká Šárka - K Letišti - Terminál 3 - Padesátník

KB

6/12/7,5/15-20//15/15 

63

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - U Trezorky - Jinonice - Na Pomezí - Šmukýřka - Naskové - Nádraží Cibulka - Schodová - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol - Na Šafránce - Nemocnice Na Homolce 

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

64

Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Mládí - Luka (část spojů  <=> 301 nebo 352) - Raichlova - Řeporyje - Mrákovská

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

66

Dejvická - Prašný Most - Vozovna Střešovice - Kajetánka - Sartoriova - Koleje Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Nušlova - Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Červeňanského - Velká Ohrada

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

73

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Žabovřesky - Horní Zbraslav

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

74

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Peluněk - Lipence

SD

12/24/15/30//30/30

301

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Chýnice

SD

obdobně jako dnes bus PID 301

352

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Zbuzany - Jinočany

SD

obdobně jako dnes bus PID 352

 

 


 

Varianta DELTA

 


 

 • Varianta, která nabízí alternativní vedení trolejbusů k terminálu Dlouhá Míle, buď v souběhu s prodlouženou tramvajovou tratí (není vyznačeno), nebo místo ní.

 • Linka 56 tak jede přes terminál Dlouhá Míle.

 • 59 opět obsluhuje lokalitu Padesátník.

 • Pro případ, že bude nutné posílit obsluhu nového obytného celku na Dědině, je do oblasti prodloužena od Vypichu linka 64, vedena po jižní trase sídlištěm a je ukončena v terminálu Dlouhá Míle. Vedení této linky po novém obytném celku v prostoru Dědiny může být ovšem značně variabilní.

 • Linka 66 vedena Radimovou ulicí.

 • Linka 71 je možnou trolejbusovou alternativou linky a-231 v prostoru Kesnerky a Dívčích hradů na Smíchově, provozovanou midi trolejbusy délky 10,5 m.

 • Jinak je řešení v zásadě stejné jako u varianty GAMA. 

 

Linky a parametry trolejbusů

 

linka

popis trasy

vůz

intervaly - R/S/O/Ve//So/Ne

51

Hradčanská - Sibiřské nám. - Zelená - Na Santince - U Matěje - Špitálka - Hanspaulka - Bořislavka

SD

5/10/6/15-20//12/12

52

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - (U Trezorky - Jinonice - Butovická - Nové Butovice - Bucharova - Mládí - Luka - Píškova - Malá Ohrada)

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 
(30/60/30/-//-/-)

53

Karlovo nám. - Jiráskovo nám. - Kinského zahrada - Holečkova - Hřebenky - U Palaty - Strahov

SD

6/12/7,5/15-20//15/15 

55

Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Malá Ohrada - Červeňanského - Velká Ohrada - Píškova - Luka - Vackova - Stodůlky - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Bazovského - Radnice Řepy - Reinerova - Jiviny - Nádraží Ruzyně - Sídliště Na Dědině

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

56

Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Strahov - U Ladronky - Vypich - Koleje Větrník - Petřiny - Libocká - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Dědinská - Dlouhá Míle - (K Letišti - Terminál 3 - Na Padesátníku - Letiště Václava Havla)

SD

5/10/6/15-20//12/12
(10/20/12/30-40//24/24)

59

Nádraží Veleslavín - Divoká Šárka - K Letišti - Terminál 3 - Padesátník

KB

6/12/7,5/15-20//15/15 

63

Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - Farkáň - Waltrovka - U Trezorky - Jinonice - Na Pomezí - Šmukýřka - Naskové - Nádraží Cibulka - Schodová - Kavalírka - Kotlářka - Weberova - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol - Na Šafránce - Nemocnice Na Homolce 

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

64

Dlouhá Míle - Dědinská - Nádraží Ruzyně - Nová Ruzyně - Litovický potok - Libocká - Petřiny - Větrník - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Mládí - Luka (část spojů  <=> 301 nebo 352) - Raichlova - Řeporyje - Mrákovská

SD

6/12/7,5/15-20//15/15

66

Dejvická - Prašný Most - Vozovna Střešovice - Kajetánka - Břevnovská - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Šafránkova - Bucharova - Nušlova - Nové Butovice - Archeologická - Píškova - Červeňanského - Velká Ohrada

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

71

Nádraží Smíchov - Křížová - Konvářka - Dívčí Hrady - Kesnerka - Ke Koulce - Nádraží Smíchov

Md+

7,5/15/10/20//15/15

73

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Žabovřesky - Horní Zbraslav

KB

6/12/7,5/15-20//15/15

74

Nádraží Smíchov - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské nám. - Sídliště Zbraslav - Peluněk - Lipence

SD

12/24/15/30//30/30

301

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Chýnice

SD

obdobně jako dnes bus PID 301

352

64 <=> Luka - Řeporyje - *Praha/SčK* - Ořech - Zbuzany - Jinočany

SD

obdobně jako dnes bus PID 352

 


 

Poslední aktualizace variant 25. 10. 2023

 

NAHORU